Bảo hiểm vật chất xe mô tô - xe gắn máy

  • Giới thiệu chung
  • Đối tượng bảo hiểm
  • Phạm vi và quyền lợi bảo hiểm
  • Phí bảo hiểm

Giới thiệu chung

 

Đối với các gia đình Việt Nam, xe máy là một tài sản thông dụng, luôn đồng hành cùng các gia đình trên mọi nẻo đường. Nhưng có thể trong các trường hợp xe máy của bạn bị cháy nổ hay mất cắp thì gói sản phẩm Bảo hiểm vật chất xe mô tô - xe gắn máy của VNI sẽ bù đắp những khoản chi phí khắc phục thiệt hại này, hỗ trợ bạn về tài chính và yên tâm trong việc sử dụng xe máy của mình.

Đối tượng bảo hiểm

VNI nhận bảo hiểm vật chất các loại xe mô tô, xe gắn máy đáp ứng đồng thời các điều kiện sau.

  • Xe mô tô - xe gắn máy có đăng ký hợp lệ theo quy định của Pháp luật hoặc chưa làm thủ tục đăng ký theo quy định nhưng có hợp đồng/Hóa đơn mua bán.
  • Xe mô tô - xe gắn máy tại thời điểm tham gia bảo hiểm có giá trị không thấp hơn 10 triệu đồng, thời gian sử dụng không quá 06 năm.

Phạm vi và quyền lợi bảo hiểm

VNI bồi thường cho chủ xe những tổn thất, thiệt hại vật chất của xe do các nguyên nhân sau đây:

  • Cháy, nổ: VNI chi trả số tiền bồi thường theo giá trị thị trường của xe tại thời điểm xảy ra tổn thất nhưng không vượt quá 100% số tiền bảo hiểm.
  • Mất cắp tại các điểm trông giữ xe theo quy định: VNI chi trả số tiền bồi thường theo giá trị thị trường của xe tại thời điểm xảy ra tổn thất nhưng không vượt quá 100% số tiền bảo hiểm.
  • Mất cắp tại Nhà, nơi cư trú; Bị cướp: VNI chi trả số tiền bồi thường theo giá trị thị trường của xe tại thời điểm xảy ra tổn thất nhưng không vượt quá 80% số tiền bảo hiểm.

Phí bảo hiểm

Số tiền bảo hiểm: là số tiền bên mua bảo hiểm yêu cầu bảo hiểm cho xe, số tiền bảo hiểm không được lớn hơn giá thị trường của xe.

 

THAM GIA BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE MÔ TÔ - XE GẮN MÁY CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG (VNI) HỖ TRỢ VỀ TÀI CHÍNH VÀ YÊN TÂM TRONG VIỆC SỬ DỤNG XE CỦA MÌNH.

LIÊN HỆ NGAY: 1900 969 690