Bảo hiểm trộm cướp

  • Đối tượng bảo hiểm
  • Phạm vi bảo hiểm

Đối tượng bảo hiểm

Ngôi nhà, tài sản bên trong ngôi nhà

Phạm vi bảo hiểm

Bồi thường cho các thiệt hại vật chất do các nguyên nhân sau và những loại trừ trong quy tắc bảo hiểm trộm cướp:

- Hành động đột nhập hoặc thoát khỏ ngôi nhà bằng vũ lực hoặc các phương tiện cưỡng bức;

- Hành động tấn công, dùng vũ lực hoặc đe doạ dùng vũ lực đối với Người được bảo hiểm, người làm thuê, người được giao quản lý tài sản;

- Ngôi nhà bị hư hại do hậu quả của hành động trộm cướp.