Bảo hiểm nhà tư nhân

 • Giới thiệu chung về bảo hiểm nhà tư nhân
 • Đối tượng Bảo Hiểm Nhà Tư Nhân
 • Phạm vi bảo hiểm
 • Bảo hiểm nhà tư nhân uy tín VNI với nhiều tiện ích

Giới thiệu chung về bảo hiểm nhà tư nhân

 

Bảo hiểm nhà tư nhân là loại hình bảo hiểm dành cho ngôi nhà và các tài sản bên trong ngôi nhà của bạn như: Tiền (tiền giấy hay tiền kim loại), séc, thư bảo lănh, tín phiếu, tem, tài liệu, bản thảo, sổ sách, giấy tờ các loại, vàng bạc, kim loại quý, đá quý, đồ trang sức, gia bảo, đồ cổ, đồ thờ cúng, bản vẽ hay tài liệu thiết kế, chất nổ, vật sống, vật nuôi.

VNI sẽ trả bồi thường cho người tham gia bảo hiểm trong các trường hợp hỏa hoạn và sét đánh xảy ra với ngôi nhà và các tài sản được liệt kê trong hợp đồng thuộc phạm vi bảo hiểm.

bảo hiểm nhà tư nhân uy tín

Đối tượng Bảo Hiểm Nhà Tư Nhân

 • Ngôi nhà bao gồm cả trang thiết bị nội thất cố định, cổng, hàng rào.
 • Tài sản bên trong bao gồm các đồ đạc, dụng cụ gia đình, máy móc và các Tài sản khác đặt bên trong Ngôi nhà nhưng không bao gồm tiền, giấy tờ các loại, vàng bạc, kim loại quý, đá quý, đồ cổ trừ khi những Tài sản này được VNI chấp thuận bằng văn bản.

Phạm vi bảo hiểm

Bảo hiểm nhà tư nhân của VNI chịu trách nhiệm bồi thường cho những tổn thất vật chất bất ngờ và không lường trước được đối với tài sản được bảo hiểm gây ra bởi các rủi ro được liệt kê dưới đây và không thuộc các điểm loại trừ trong quy tắc bảo hiểm của VNI:

Phạm vị bảo hiểm nhà tư nhân của VNI

 • Hỏa hoạn, sét đánh;
 • Nổ;
 • Máy bay và các phương tiện hàng không khác hoặc các thiết bị trên các phương tiện đó rơi vào;
 • Giông bão, lũ lụt;
 • Vơ hay tràn nước từ các bể chứa, thiết bị chứa nước hay đường ống dẫn;
 • Xe cộ hay súc vật không thuộc quyền sở hữu hay kiểm soát của người được bảo hiểm hay người làm thuê cho họ đâm vào;
 • Động đất;
 • Trộm cắp: Mức bồi thường tối đa 200 triệu đồng.

>> Xem thêm: Bảo hiểm hỏa hoạn nhà tư nhân và nhũng điều cần biết !

Bảo hiểm nhà tư nhân uy tín VNI với nhiều tiện ích

VNI là công ty bán bảo hiểm nhà tư nhân uy tín, với nhiều năm hoạt động trong nghề VNI luôn nỗ lực mang lại cho khách hàng những dịch vụ, tiện ích tốt nhất. Khi tham gia bảo hiểm nhà tư nhân của VNI, bạn sẽ nhận được nhiều tiền ích ưu đãi lớnh như:

 • Phí tham gia bảo hiểm cạnh tranh
 • Thủ tục, giấy tờ nhanh chóng
 • Bồi thường nhanh chóng, kịp thời, chính xác
 • Và rất nhiều ưu đãi lớn khác...

tiện tích bảo hiểm nhà tư nhân uy tín

Hãy tham gia ngay bảo hiểm nhà từ nhân uy tín của VNI để bảo vệ ngôi nhà, tài sản của mình một cách toàn diện nhất.

Bảo hiểm nhà tư nhân VNI - Đồng hành bên bạn - Bảo toàn tài sản - An tâm cuộc sống !