Thông tin tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Hạn nộp HS
Tuyển dụng Chuyên viên Kế hoạch

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Thỏa thuận 18-06-2022
Tuyển dụng Chuyên viên Đấu thầu thuộc Ban Dự án

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Thỏa thuận 18-06-2022
Tuyển dụng Chuyên viên Nghiệp vụ Bảo hiểm Hàng hải

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Thỏa thuận 18-06-2022
Tuyển dụng Chuyên viên Nghiệp vụ Bảo hiểm Tài sản Kỹ thuật

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Thỏa thuận 18-06-2022
Tuyển dụng Chuyên viên Môi giới Bảo hiểm tại TPHCM

Toàn thời gian cố định

Hồ Chí Minh Thỏa thuận 18-06-2022
Tuyển dụng Chuyên viên Nghiệp vụ Bảo hiểm Con người

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Thỏa thuận 18-06-2022
Tuyển dụng Lập trình viên Mobile

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Thỏa thuận 18-06-2022
Tuyển dụng Chuyên viên Pháp chế

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Thỏa thuận 18-06-2022
Tuyển dụng Phó Giám đốc Marketing

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Thỏa thuận 18-06-2022
Tuyển dụng Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ và Kiểm thử hệ thống

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Theo thỏa thuận 16-06-2022
Tuyển dụng Lập trình viên NET

Bán thời gian cố định

Hà Nội Theo thỏa thuận 16-06-2022
Tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Kinh doanh

Toàn thời gian cố định

Toàn quốc Cạnh tranh 31-12-2022
Tuyển dụng chuyên viên kinh doanh

Toàn thời gian cố định

Toàn quốc Thỏa thuận 31-12-2022