Thông tin tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Hạn nộp HS
Tuyển dụng Chuyên viên Tổng đài Chăm sóc Khách hàng

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Thỏa thuận 31-12-2023
Tuyển dụng Trưởng Phòng Phát triển sản phẩm

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Thỏa thuận 08-12-2023
Tuyển dụng Chuyên viên Pháp chế Phòng chống trục lợi Bảo hiểm

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Thỏa thuận 08-12-2023
Tuyển dụng Trưởng Phòng Nghiệp vụ Bảo hiểm Xe cơ giới

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Thỏa thuận 08-12-2023
Tuyển dụng Chuyên viên Nghiệp vụ Bảo hiểm Con người

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Thỏa thuận 08-12-2023
Tuyển dụng Lập trình viên NET

Bán thời gian cố định

Hà Nội Theo thỏa thuận 05-12-2023
Tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Kinh doanh

Toàn thời gian cố định

Toàn quốc Cạnh tranh 31-12-2023
Tuyển dụng chuyên viên kinh doanh

Toàn thời gian cố định

Toàn quốc Thỏa thuận 31-12-2023