Thông tin tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Hạn nộp HS
Tuyển dụng Giám đốc Nhân sự

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Thỏa thuận 13-04-2024
Tuyển dụng Chuyên viên Tổng đài Chăm sóc Khách hàng

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Thỏa thuận 20-06-2024
Tuyển dụng Chuyên viên Nghiệp vụ Bảo hiểm Con người

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Thỏa thuận 13-04-2024
Tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Kinh doanh

Toàn thời gian cố định

Toàn quốc Cạnh tranh 31-12-2024
Tuyển dụng chuyên viên kinh doanh

Toàn thời gian cố định

Toàn quốc Thỏa thuận 31-12-2024