Thông tin tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Hạn nộp HS
Tuyển dụng Chuyên viên Nghiệp vụ Bảo hiểm Xe cơ giới

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Thỏa thuận 02-12-2022
Tuyển dụng Chuyên viên Phát triển sản phầm

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Thỏa thuận 10-12-2022
Tuyển dụng Chuyên viên Quản lý đối tác và Chính sách kênh Bancassurance

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Thỏa thuận 02-12-2022
Tuyển dụng Chuyên viên Kế toán Chuyên quản Đơn vị

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Thỏa thuận 02-12-2022
Tuyển dụng Chuyên viên Kiểm thử phần mềm (Tester)

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Thỏa thuận 09-10-2022
Tuyển dụng Chuyên viên Nghiệp vụ Bảo hiểm Hàng hải

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Thỏa thuận 02-12-2022
Tuyển dụng Chuyên viên Nghiệp vụ Bảo hiểm Tài sản Kỹ thuật

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Thỏa thuận 02-12-2022
Tuyển dụng Chuyên viên Nghiệp vụ Bảo hiểm Con người

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Thỏa thuận 09-12-2022
Tuyển dụng Lập trình viên Mobile

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Thỏa thuận 09-12-2022
Tuyển dụng Lập trình viên NET

Bán thời gian cố định

Hà Nội Theo thỏa thuận 09-12-2022
Tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Kinh doanh

Toàn thời gian cố định

Toàn quốc Cạnh tranh 31-12-2022
Tuyển dụng chuyên viên kinh doanh

Toàn thời gian cố định

Toàn quốc Thỏa thuận 31-12-2022