Bảo hiểm TNDS của chủ xe đối với hàng hóa vận chuyển trên xe

  • Phạm vi bảo hiểm
  • Mức trách nhiệm bảo hiểm
  • Phí bảo hiểm
  • Quy tắc áp dụng

Phạm vi bảo hiểm

VNI nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của Chủ xe ô tô đối với hàng hoá vận chuyển theo hợp đồng vận chuyển số tiền mà Chủ xe phải bồi thường cho những thiệt hại về hàng hoá trên xe cho Chủ hàng.

Ngoài ra, VNI còn thanh toán các chi phí cần thiết và hợp lý nhằm:

  • Ngăn ngừa, giảm nhẹ tổn thất cho hàng hoá.
  • Bảo quản, xếp dỡ, lưu kho, lưu bãi hàng hoá trong quá trình vận chuyển do hậu quả của tai nạn.
  • Giám định tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm.

Mức trách nhiệm bảo hiểm

Khách hàng có thể lựa chọn tham gia số tiền bảo hiểm tối đa đến 50 triệu đồng/tấn hàng hóa.

Phí bảo hiểm

Bạn có thể liên hệ nhân viên tư vấn để biết thêm chi tiết (1900969690) hoặc mua bảo hiểm online tại https://ebhhk.com.vn/.

Quy tắc áp dụng

Quy tắc Bảo hiểm kết hợp xe cơ giới - Ban hành kèm theo Quyết định số 187/2019/QĐ-BHHK ngày 27/3/2019 của Tổng giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng Không (VNI).