Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không

VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION

Hướng dẫn nộp hồ sơ

 

Ứng viên quan tâm tới vị trí tuyển dụng vui lòng thực hiện theo 1 các cách sau:

Download mẫu thông tin ứng viên (tại đây) và gửi về email:
tuyendung@vna-insurance.com


Hoặc nộp hố sơ trực tiếp tại địa chỉ Trụ sở,công ty thành viên - nơi có nhu cầu tuyển dụng của VNI.


Chúng tôi sẽ sớm liên hệ với các ứng viên đạt yêu cầu!