Hướng dẫn nộp hồ sơ

 

Ứng viên quan tâm tới vị trí tuyển dụng vui lòng thực hiện theo 1 các cách sau:

Download mẫu thông tin ứng viên (tại đây) và gửi về email:
tuyendung@bhhk.com.vn


Hoặc nộp hố sơ trực tiếp tại địa chỉ Trụ sở,công ty thành viên - nơi có nhu cầu tuyển dụng của VNI.


Chúng tôi sẽ sớm liên hệ với các ứng viên đạt yêu cầu!