Bảo hiểm tàu thuyền

  • Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

  • Cuộc sống luôn tiềm ẩn những rủi ro không lường trước được.
  • Hãy chủ động bảo vệ tài sản để chuyên tâm cho việc kinh doanh!
  • VNI mang đến cho bạn dịch vụ hoàn hảo nhất với mức phí tốt nhất để đảm bảo tài sản một cách trọn vẹn nhất.
  • Bảo vệ toàn diện cho con tàu, con thuyền của bạn trong thời gian vận hành trước những rủi ro thông qua các loại hình bảo hiểm tàu thuyền của chúng tôi.