Bảo hiểm con người mức trách nhiệm cao VNI Care

  • Đối tượng bảo hiểm
  • Phạm vi bảo hiểm

Đối tượng bảo hiểm

Thành viên thuộc các tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt nam, cư trú tại Việt nam và có độ tuổi không vượt quá 60 tuổi.

Phạm vi bảo hiểm

- ĐK BH A: chết, tàn tật toàn bộ vĩnh viễn do ốm, bệnh tật.

- ĐK BH B: tai nạn cá nhân

- ĐK BH C: trợ cấp nằm viện và phẫu thuật