Bảo hiểm mọi rủi ro trong lắp đặt

 • Giới thiệu chung
 • Đối tượng bảo hiểm
 • Phạm vi bảo hiểm
 • Hồ sơ yêu cầu bồi thường

Giới thiệu chung

 

Đây là hình thức bảo hiểm giúp bảo toàn cho công trình xây dựng, lắp đặt (như công trình xây dựng, lắp đặt trụ sở làm việc, nhà máy công nghiệp, công trình thủy lợi, thủy điện, đường giao thông, cầu, cảng, đập; nhà ở, công trình dân dụng…) trong suốt thời gian từ ngày khởi công  đến ngày chuyển giao và có thể thêm cả thời gian bảo hành công trình trong trường hợp xảy ra rủi ro.

Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệpchúng tôi mang đến sự đảm bảo an toàn trước những rủi ro không lường trước bằng những giải pháp toàn diện Bảo hiểm Kỹ thuật, lắp đặt.

Đối tượng bảo hiểm

Các công trình xây dựng lắp đặt như Nhà ở, trụ sở làm việc, nhà máy công nghiệp, thủy điện, đường giao thông, cầu, cảng, đập...

Phạm vi bảo hiểm

Phần I. Tổn thất vật chất của công trình
Bồi thường cho những tổn thất vật chất bất ngờ không lường trước được do những rủi ro không bị loại trừ nêu trong đơn Bảo hiểm xây dựng/lắp đặt như: Cháy, nổ, lũ lụt, sóng thần, động đất, trộm cướp, tay nghề kém, thiếu kinh nghiệm, sơ suất,…

Phần II. Trách nhiệm bồi thường đối với người thứ ba
Bồi thường cho người được bảo hiểm về trách nhiệm pháp lý mà Người được bảo hiểm phải trả cho Bên thứ ba đối với những tổn hại vật chất bất ngờ hay thương tật bất ngờ gây ra cho Bên thứ ba về tài sản và con người.

Hồ sơ yêu cầu bồi thường

 • Thông báo tổn thất và yêu cầu bồi thường;
 • Hợp đồng/GCN bảo hiểm;
 • Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền;
 • Hóa đơn, phiếu thu tiền chứng minh đã nộp phí bảo hiểm;
 • Hóa đơn, chứng từ liên quan đến việc xác minh giá trị tài sản bị tổn thất;
 • Hồ sơ pháp lý liên quan đến tài sản bị tổn thất;
 • Các chứng từ khác do VNI yêu cầu.