Bảo hiểm tai nạn con người

 • Giới thiệu chung
 • Đối tượng bảo hiểm
 • Phạm vi bảo hiểm
 • Quyền lợi bảo hiểm
 • Quy tắc áp dụng
 • Tiện ích sản phẩm

Giới thiệu chung

Trong cuộc sống, chúng ta luôn phải đương đầu với những rủi ro không ngờ đến. Tham gia Bảo hiểm tai nạn con người của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không, chúng tôi sẽ san sẻ những rủi ro của các bạn để bạn luôn có thể an tâm hơn trên con đường đời của mình.

Với loại hình này chúng tôi bảo hiểm cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang công tác học tập tại Việt Nam từ 18 đến 65 tuổi, với những tai nạn xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam trong 24/24 giờ.

Đối tượng bảo hiểm

 • Công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam
 • Độ tuổi: Từ 18 tuổi đến 65 tuổi
 • Không nhận bảo hiểm cho người bị bệnh tâm thần, người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên

Phạm vi bảo hiểm

VNI chịu trách nhiệm bồi thường cho người tham gia bảo hiểm trong trường hợp bị tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm dẫn đến:

 • Tử vong do tai nạn
 • Thương tật thân thể do tai nạn

Phạm vi bảo hiểm mở rộng đối với trường hợp tai nạn xảy ra do Người được bảo hiểm có hành động cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân và tham gia chống các hành động phạm pháp.

Quyền lợi bảo hiểm

A.   ĐỐI VỚI SỐ TIỀN BẢO HIỂM BẰNG HOẶC DƯỚI 20 TRIỆU ĐỒNG /NGƯỜI / VỤ


1.    Trường hợp Người được bảo hiểm bị chết do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm: Công ty bảo hiểm trả toàn bộ Số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm.


2.    Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật thân thể do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm: Công ty bảo hiểm trả tiền bảo hiểm theo tỷ lệ phần trăm của Số tiền bảo hiểm nêu trong Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật do Công ty bảo hiểm ban hành.

 

B.   ĐỐI VỚI SỐ TIỀN BẢO HIỂM TRÊN 20 TRIỆU ĐỒNG / NGƯƠI / VỤ


1.    Trường hợp Người được bảo hiểm bị chết do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm: Công ty bảo hiểm trả toàn bộ Số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng bảo hiểm hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm.


2.    Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật vĩnh viễn do tai nạn thuộc pham vi bảo hiểm: Công ty bảo hiểm trả tiền bảo hiểm theo tỷ lệ phần trăm của Số tiền bảo hiểm nêu trong Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật do Công ty bảo hiểm ban hành.


3.    Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật tạm thời do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, tiền bảo hiểm được trả như sau:


a.    Tiền bảo hiểm = (tỷ lệ phần trăm của thương tật tạm thời quy định trong Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật x 20.000.000 đ) + Số tiền bảo hiểm x 0,1% x số ngày điều trị, tối đa không quá 180 ngày / vụ tai nạn.
b.    Số ngày điều trị được xác định bởi một trong hai trường hợp sau, tùy số ngày nào  ngắn hơn:

 • Số ngày điều trị nội trú trong bệnh viện và điều trị sau khi xuất viện. Số ngày điều trị sau khi xuất viện đươc xác định theo chỉ định của Bác sĩ điều trị.
 • Số ngày nghỉ không đi làm do hậu quả của tai nạn được xác định theo xác nhận của đơn vị công tác.

Quy tắc áp dụng

Quy tắc bảo hiểm tai nạn con người ban hành kèm theo quyết định số 573/2022/QĐ-BHHK ngày 21/10/2022 của Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không VNI. (Xem quy tắc tại đây)

Tiện ích sản phẩm