Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không

VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION

Tầm nhìn, sứ mệnh

Tầm nhìn:

Khai thác và phát huy thế mạnh trong năng lực quản trị điều hành, năng lực tài chính, mạng lưới phục vụ và uy tín của những cổ đông chiến lược, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không xây dựng chiến lược phát triển và định vị thương hiệu VNI nằm trong TOP 10 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ vào năm 2020.

 

Sứ mệnh:

- Cung cấp các giải pháp đảm bảo cho sự an toàn và phát triển bền vững bằng những gói sản phẩm đơn giản và giá trị; dịch vụ chất lượng, thuận tiện.

- Tạo dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, công bằng, nơi mỗi thành viên tìm thấy cơ hội phát triển và thành đạt trong sự nghiệp.

- Tối đa hóa giá trị đầu tư cho cổ đông bằng chiến lược kinh doanh thông minh và cơ chế quản trị rủi ro chuyên nghiệp

 

Giá trị cốt lõi:

- Hướng tới khách hàng: Coi khách hàng là trọng tâm của mọi hoạt động

- Uy tín: Giữ niềm tin vững chắc với khách hàng, cổ đông

- Chất lượng: Cải tiến dịch vụ, mở rộng mạng lưới, ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới sự chuyên nghiệp

- Bản sắc con người VNI: Đoàn kết – Chân thành – Chia sẻ - Học hỏi để cùng thành công