Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt

  • Đối tượng bảo hiểm
  • Phạm vi bảo hiểm

Đối tượng bảo hiểm

Nhà cửa, máy móc, trang thiết bị, vật tư hàng hoá, nguyên vật liệu, kho hàng, trụ sở, văn phòng làm việc...

Phạm vi bảo hiểm

 

Bồi thường cho những thiệt hại vật chất bất ngờ do một trong những nguyên nhân sau đây và không bị loại trừ trong quy tắc bảo hiểm:

- Cháy, sét đánh (A)

- Nổ (B);

- Máy bay rơi (C);

- Gây rối, đình công, công nhân bế xưởng (D);

- Hành động ác ý (E);

- Động đất, núi lửa phun (F);

- Giông và bão (G);

- Giông, bão và lụt (H);

- Thiệt hại do nước thoát ra từ các bể chứa nước, thiết bị chứa nước hoặc đường ống dẫn nước (I);

- Đâm va do xe cơ giới hay động vật (J).