Bảo hiểm Hàng hóa Vận chuyển nội địa

 • Giới thiệu chung
 • Đối tượng bảo hiểm
 • Quyền lợi bảo hiểm
 • Phạm vi bảo hiểm
 • Phí bảo hiểm

Giới thiệu chung

Bảo hiểm hàng hóa của VNI sẽ giúp bảo vệ hàng hóa của bạn trước rủi ro thiệt hại vật chất  (mất mát / hư hỏng), trong quá trình vận chuyển bằng đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không, ...trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Đối tượng bảo hiểm

Bảo hiểm hàng hóa trong quá trình vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam hoặc mở rộng sang các nước lân cận bằng các phương thức đường bộ, đường sắt và đường thủy.

Quyền lợi bảo hiểm

Bồi thường những tổn thất, hư hỏng, mất mát xảy ra cho hàng hóa được bảo hiểm do hậu quả trực tiếp của những rủi ro được bảo hiểm gây nên hoặc các chi phí phát sinh khác của Người được bảo hiểm (chi phí giám định, chi phí đề phòng hạn chế tổn thất ...)

Phạm vi bảo hiểm

Trừ những trường hợp loại trừ VNI chịu trách nhiệm đối với những mất mát, hư hỏng xảy ra cho hàng hóa được bảo hiểm do hậu quả trực tiếp của một trong những nguyên nhân sau đây:

 • Cháy hoặc nổ.
 • Động đất, bão lụt, sóng thần và sét đánh.
 • Phương tiện vận chuyển bị đắm, bị lật đổ, bị rơi, mắc cạn, đâm va nhau hoặc đâm va vào vật thể khác hay bị trật bánh.
 • Cây gãy đổ, cầu cống, đường hầm và các công trình kiến trúc khác bị sập đổ.
 • Phương tiện chở hàng mất tích.
 • Hy sinh tổn thất chung

Trường hợp xảy ra tổn thất thuộc phạm vi trách nhiệm của VNI như nêu trên, VNI còn phải chịu trách nhiệm đối với những chi phí sau đây: chi phí đề phòng hạn chế tổn thất, chi phí cứu hộ, chi phí giám định…

Phí bảo hiểm

Phí bảo hiểm = Số tiền bảo hiểm x Tỷ lệ phí

 • Số tiền bảo hiểm là giá trị của hàng hóa do người được bảo hiểm kê khai và được VNI chấp nhận. Thông thường tính bằng 100% giá trị hàng hóa theo hóa đơn, phiếu xuất kho
 • Tỷ lệ phí bảo hiểm được xác định dựa trên đối tượng, điều kiện, điều khoản tham gia và biểu phí vận chuyển hàng hóa của VNI.