Bảo hiểm tài sản

  • Giới thiệu chung
  • Đối tượng bảo hiểm
  • Phạm vi bảo hiểm

Giới thiệu chung

 

Nhà xưởng, văn phòng, kho bãi, các trang thiết bị, máy móc, hàng hoá, vật tư ... là các tài sản quý giá của doanh nghiệp. Nhưng trong quá trình hoạt động kinh doanh luôn có những bất ngờ, những rủi ro không lường trước. Bằng những giải pháp toàn diện về Bảo hiểm tài sản, Bảo hiểm Hàng không (VNI) sẵn sàng cung cấp giải pháp đảm bảo về tài chính cho doanh nghiệp trước những rủi ro không lường trước đối với tài sản của doanh nghiệp.

 

Tham gia bảo hiểm của VNI, tài sản của doanh nghiệp sẽ được bảo hiểm trước những rủi ro giúp doanh nghiệp bảo toàn tài sản, an tâm sản xuất, kinh doanh. Bằng những giải pháp toàn diện về Bảo hiểm tài sản, Bảo hiểm Hàng không sẵn sàng cung cấp sự đảm bảo về tài chính cho doanh nghiệp trước những rủi ro không lường trước đối với Tài sản của bạn.

 

Đối tượng bảo hiểm

  • Nhà cửa, công trình kiến trúc và các trang thiết bị đi kèm;
  • Máy móc, thiết bị;
  • Hàng hoá, vật tư và các tài sản khác.

Phạm vi bảo hiểm

Khách hàng có thể lựa chọn tham gia theo hai hình thức dưới đây:


Hình thức 1: Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt

Rủi ro “A”: Hoả hoạn; sét đánh, nổ
Rủi ro “B”: Nổ;
Rủi ro “C”: Máy bay và các phương tiện hàng không khác hoặc các thiết bị trên phương tiện đó rơi trúng;
Rủi ro “D”: Gây rối, đình công, bế xưởng;
Rủi ro “E”: Thiệt hại do hành động ác ý;

Rủi ro “F”: Động đất hay núi lửa phun;
Rủi ro “G”: Giông và bão;
Rủi ro “H”: Giông, bão, lụt;
Rủi ro “I”: Tràn nước từ các bể và thiết bị chứa nước hay đường ống dẫn nước
Rủi ro “J”: Đâm va do xe cộ và súc vật.

Hình thức 2: Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản

  • VNI sẽ bồi thường cho những thiệt hại vật chất bất ngờ xảy ra đối với những tài sản được bảo hiểm bởi các rủi ro không bị loại trừ theo đơn bảo hiểm mọi rủi ro tài sản.
  • Ngoài những thiệt hại vật chất, VNI còn bồi thường cho những mất mát về lợi nhuận gộp do sự giảm sút về doanh thu hoặc gia tăng về chi phí kinh doanh, gây ra do việc gián đoạn hoạt động kinh doanh của người được bảo hiểm do các rủi ro được bảo hiểm ở phần thiệt hại vật chất gây ra.
  •