Bảo hiểm Hàng hóa Xuất nhập khẩu

  • Giới thiệu chung
  • Đối tượng bảo hiểm
  • Phạm vi bảo hiểm
  • Quyền lợi bảo hiểm
  • Phí bảo hiểm

Giới thiệu chung

Bảo hiểm hàng hóa của VNI sẽ giúp bảo vệ hàng hóa của bạn trước rủi ro thiệt hại vật chất (mất mát / hư hỏng), trong quá trình vận chuyển từ nước ngoài về VN và ngược lại bằng đường thủy, đường hàng không, đường bộ và đường sắt.

Đối tượng bảo hiểm

Bảo hiểm cho hàng hóa trong quá trình vận chuyển từ Việt nam xuất khẩu đi các nước trên thế giới hoặc từ các nước trên thế giới nhập khẩu về Việt nam bằng đường biển, đường bộ hoặc đường hàng không.

Phạm vi bảo hiểm

Bồi thường cho những tổn thất vật chất bất ngờ không lường trước được do những rủi ro không bị loại trừ nêu trong đơn quy tắc bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu như:

 

Điều kiện bảo hiểm

Rủi ro được  bảo hiểm

  ĐK “A”

  ĐK “B”

  ĐK “C”

1. Cháy, nổ

2. Tàu thuyền mắc cạn, nằm cạn, chìm, lật;

3. Phương tiện vận tải lật hay trật đường ray;

4. Ðâm va của tàu, thuyền, phương tiện vận tải với vật thể khác không phải là nước;

5. Dỡ hàng tại cảng lánh nạn;

6. Hy sinh tổn thất chung;

7. Vứt hàng xuống biển;

8. Ðóng góp tổn thất chung;

9. Chi phí cứu hộ;

 

10. Trách nhiệm đâm va trên cơ sở đâm va hai tàu đều có lỗi;

 

11. Ðộng đất, núi lửa phun, sét đánh.

 

12. Nước biển, sông hồ tràn vào tàu, thuyền, phương tiện vận tải, container, nơi để hàng

 

13. Nước biển cuốn hàng khỏi boong tàu.

 

 

14. Tổn thất toàn bộ của bất kỳ kiện hàng nào bị rơi mất khỏi boong tàu hoặc bị rơi trong quá trình xếp, dỡ hàng từ tàu hoặc xà lan.

 

 

15. Manh động, hành động manh tâm

 

 

16. Cướp biển

17. Các rủi ro đặc biệt: nhiễm bẩn, rò rỉ, hao hụt trong quá trình vận chuyển, …..

 

Quyền lợi bảo hiểm

Bồi thường những tổn thất, hư hỏng, mất mát xảy ra cho hàng hóa được bảo hiểm do hậu quả trực tiếp của những rủi ro được bảo hiểm gây nên hoặc các chi phí phát sinh khác của Người được bảo hiểm (chi phí giám định, chi phí đề phòng hạn chế tổn thất ...)

Phí bảo hiểm

Phí bảo hiểm = Số tiền bảo hiểm x Tỷ lệ phí

  • Số tiền bảo hiểm là giá trị của hàng hoá do người được bảo hiểm kê khai và được VNI chấp nhận. Thông thường tính bằng 110% CIF/CIP.
  • Tỷ lệ phí bảo hiểm được xác định dựa trên đối tượng, điều kiện, điều khoản tham gia và biểu phí vận chuyển hàng hóa của VNI.