Bảo hiểm mọi rủi ro trong xây dựng

  • Đối tượng bảo hiểm
  • Phạm vi bảo hiểm

Đối tượng bảo hiểm

Tất cả các công trình xây dựng dân dụng, công trình công nghiệp.... có sử dụng cement và bê tông: 

- Nhà ở, trường học, bệnh viện, trụ sở làm việc, nhà hát, rạp chiếu phim, các công trình văn hoá khác...

- Nhà máy, xí nghiệp.

- Đường sá (cả đường sắt, bộ) và sân bay.

- Cầu cống, đê đập, công trình cấp thoát nước, kênh đào, cảng ...

- Các công trình xây dựng lắp đặt khác. 

Phạm vi bảo hiểm

Phần I: Tổn hại về vật chất

Bảo hiểm này sẽ bồi thường cho các chi phí thay thế và/hoặc sửa chữa và/hoặc khắc phục bất cứ phần nào của đối tượng được bảo hiểm bị tổn thất, thiệt hại vật chất hay bị phá huỷ dưới bất kỳ hình thức nào và bởi bất kỳ nguyên nhân nào không bị loại trừ trong quy tắc bảo hiểm

Phần II: Trách nhiệm đối với bên thứ ba

Người bảo hiểm sẽ bồi thường những khoản tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường cho những thiệt hại liên quan tới:

- Chết và/hoặc bị thương tổn thân thể và /hoặc tổn hại sức khoẻ của người thứ ba;
- Những tổn thất hoặc thiệt hại vật chất gây ra đối với tài sản của người thứ ba;