Bảo hiểm hỏa hoạn nhà tư nhân

  • Đối tượng bảo hiểm
  • Phạm vi bảo hiểm

Đối tượng bảo hiểm

Là tất cả các tài sản bao gồm Ngôi nhà và tài sản bên trong ngôi nhà của Người được bảo hiểm, được liệt kê trong Giấy chứng nhận bảo hiểm và được kê khai trong Bảng danh mục tài sản bảo hiểm.

Phạm vi bảo hiểm

 

Bồi thường cho những thiệt hại vật chất bất ngờ do một trong những nguyên nhân sau đây và không bị loại trừ trong quy tắc bảo hiểm:

- Cháy, sét đánh (A)

- Nổ (B);

- Máy bay rơi (C);

- Giông bão, lũ lụt (N);

- Thiệt hại do nước thoát ra từ các bể chứa nước, thiết bị chứa nước hoặc đường ống dẫn nước (P);

- Đâm va do xe cơ giới hay động vật (Q);

- Động đất (F);

- Rủi ro trộm cắp: giới hạn tối đa 200 triệu đồng;

- Chi phí dọn dẹp hiện trường: tối đa 10% giá trị tổn thất.