Sản phẩm Bảo an tín dụng

 • Giới thiệu chung
 • Điểm mạnh sản phẩm
 • Đối tượng bảo hiểm
 • Phạm vi bảo hiểm
 • Thời gian chờ

Giới thiệu chung

Đây là sản phẩm liên kết giữa ngân hàng trong liên kết và VNI, giúp khách hàng tham gia sản phẩm:

Điểm mạnh sản phẩm

 • Bảo vệ toàn diện cho khách hàng,
 • Khách hàng không phải thanh toán khoản dư nợ gốc còn lại & các lãi phát sinh theo lịch khi gặp rủi ro,
 • Không phân biệt  độ tuổi, nghề nghiệp,
 • Chi phí thấp - quyền lợi hấp dẫn, 

Đối tượng bảo hiểm

Là đại diện hợp pháp hoặc thành viên góp vốn chính của doanh nghiệp là khách hàng vay vốn của ngân hàng có độ tuổi từ 18-65 tuổi.

Phạm vi bảo hiểm

 • Điều kiện A: Tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn.
 • Điều kiện B: Tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do ốm đau, bệnh tật, thai sản.

Thời gian chờ

 • Điều kiện A: Có hiệu lực ngay.
 • Điều kiện A: Sau 30 ngày kể từ thời điểm bắt đầu của thời hạn bảo hiểm và Bên mua bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm đầy đủ.