Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp kiến trúc sư và kỹ sư

  • Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp
  • Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp kiến trúc sư, kỹ sư và tư vấn giám sát

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

1. Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp là gì?

 

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp là hợp đồng bảo hiểm bảo vệ quyền lợi cho những người đang đảm nhiệm một nghề nghiệp mà có nguy cơ xảy ra rủi ro cho khách hàng.

 

Mặc dù đã có những văn bản quy định các ngành nghề cụ thể bắt buộc tham gia, nhưng để hiểu chi tiết thì nhiều người đang còn khá mơ hồ. Hãy cùng tìm hiểu cụ thể chi tiết hơn về loại hình bảo hiểm này tại phần tiếp theo.

 

2. Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm trách nhiệm về nghề nghiệp

 

Quyền lợi to lớn khi tham gia bảo hiểm trách nhiệm cho nghề nghiệp

Quyền lợi to lớn khi tham gia bảo hiểm trách nhiệm cho nghề nghiệp

 

Hầu hết các loại hình bảo hiểm hiện nay đều tập trung vào các thiệt hại về người và vật chất thì bảo hiểm trách nhiệm về nghề nghiệp lại có mức độ bảo vệ chi tiết hơn, toàn diện hơn để bảo vệ các cá nhân, doanh nghiệp khi phát sinh lỗi hoặc do sai sót trong quá trình làm việc.

 

Khi khách hàng đã tham gia loại hình bảo hiểm này thì các khoản bồi thường cho khách hàng khi phát sinh lỗi, rủi ro thì sẽ được công ty bảo hiểm chi trả hoàn toàn.

 

Với những quyền lợi được đảm bảo này mà hiện nay ngoài những nghề nghiệp bắt buộc tham gia như bác sĩ, tư vấn lựa, chứng khoán, thẩm định giá thì các cá nhân, doanh nghiệp khác cũng tự nguyện tham gia để phòng tránh rủi ro cho mình.

 

3. Các đối tượng tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

 

Các đối tượng tham gia bảo hiểm trách nhiệm về nghề nghiệp

Các đối tượng tham gia bảo hiểm trách nhiệm về nghề nghiệp

Hiện nay các đối tượng tham gia loại hình bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp được chia thành 2 loại:
 

- Đối tượng bắt buộc tham gia: Theo các văn bản quy định hiện hành đang thì hiện tại có 7 loại hình nghề nghiệp bắt buộc tham gia bảo hiểm trách nhiệm này bao gồm: Nghề nghiệp y bác sĩ, các văn phòng công chứng, văn phòng, công ty thẩm định giá, công ty kế toán độc lập, nghề nghiệp luật sư,  môi giới bảo hiểm, chứng khoán.
 

- Đối tượng tự nguyện: Ngoài ra các ngành nghề khác liên quan đến tư vấn và có nguy có xảy ra rủi ro cho khách hàng được khuyến khích tham gia như: Các công ty, văn phòng tư vấn du học, các công ty bất động sản, các công ty thiết kế, chuyển giao hay các công ty thực hiện các dịch vụ chuyên nghiệp liên quan đến khách hàng,...
 

 

4. Các điều khoản cơ bản của bảo hiểm trách nhiệm về nghề nghiệp

 

Nắm rõ được các điều khoản sẽ giúp cho các doanh nghiệp bảo vệ được quyền lợi của mình trong các hạng mục, cơ sở được bảo vệ và không được bảo vệ.
 

Các cơ sở xác định trách nhiệm bảo hiểm

 

Quyền lợi bảo hiểm sẽ được xác mình trên những cơ sở khác nhau
Quyền lợi bảo hiểm sẽ được xác mình trên những cơ sở khác nhau

 

Khi xảy ra sự kiện pháp lý, bảo hiểm sẽ dựa trên các cơ sở sau để xác định trách nhiệm:

- Lỗi phát sinh phải xuất phát từ sự bất cẩn, sai sót chứ không phải cố ý gây ra lỗi. Có thể là những lỗi quên không thực hiện đúng các thao tác nghiệp vụ dẫn đến thiệt hại cho khách hàng. Và cá nhân doanh nghiệp đó phải có trách nhiệm bồi thường.

 

- Lỗi phát sinh khi thực hiện các dịch vụ chuyên môn của mình như khi đăng ký theo bảo hiểm.

 

- Phải có trường hợp khiếu nại phát sinh mới được bồi thường.

 

- Trường hợp thiệt hại được bồi thường phải là từ một bên thứ 3 không liên quan. Còn nếu thiệt hại là người được bảo hiểm hay nhân viên sẽ không được tính.

 

- Phải nằm trong thời gian còn hiệu lực hồi tố. Có nghĩa là khi xảy ra tổn thất nhưng phải nằm sau thời gian bắt đầu hiệu lực. Còn nếu xảy ra trước sẽ không thuộc phạm vi bảo hiểm.

 

Các trường hợp được miễn trừ trách nhiệm của bảo hiểm trách nhiệm

 

Trách nhiệm của bên bảo hiểm sẽ được miễn trừ nếu rơi vào các trường hợp sau:

 

- Thực hiện các công việc chuyên môn không phù hợp với tiêu chuẩn nghề nghiệp và gây ra thiệt hại

 

- Các công việc thực hiện đúng lĩnh vực nhưng lại vượt quá chuyên môn ví dụ như luật sư tư vấn thuế nhưng lại đi tư vấn về bên thừa kế, nếu phát sinh thiệt hại sẽ  không được bảo hiểm.

 

- Các loại tiền phạt đối doanh nghiệp sẽ phải tự chi trả, bên bảo hiểm chỉ chi trả đối với những tổn thất mà bên thứ 3 phải chịu.

 

Dù là bắt buộc hay tự nguyện thì bảo hiểm trách nhiệm về nghề nghiệp cũng sẽ giúp đảm bảo được quyền lợi cho những lỗi phát sinh không mong muốn xảy ra đối với các doanh nghiệp cá nhân với bên thứ 3.

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp kiến trúc sư, kỹ sư và tư vấn giám sát

1. Bảo hiểm trách nhiềm nghề nghiệp kiếm trúc sư, kỹ sư và tư vấn giám sát là gì?

 

Bảo hiểm trách nhiềm nghề nghiệp kiếm trúc sư, kỹ sư và tư vấn giám sát là bảo hiểm bồi thường cho những người làm nghề kiến trức sư, kỹ sư, tư vấn giám sát khi trong quá trình thực hiện công việc về dịch vụ xây dựng do bất cẩn, quên, thiếu sót gây ra những thương tật thân thể, thiệt hại về vật chất.

 

2. Phạm vị bảo hiểm

 

Bồi thường cho bất kỳ khiếu nại nào của Bên thứ ba phải:

 

-  Là yêu cầu bồi thường thiệt hại, bao gồm các chi phí của Người được bảo hiểm với sự chấp thuận của VNI

 

-  Đối với thương tật thân thể, thiệt hại vật chất hoặc thiệt hại về xây dựng phát sinh từ một hành động bất cẩn, lỗi bất cẩn, hoặc quên sót do bất cẩn mà Bên A đã thực hiện hoặc được cho là đã thực hiện trong thời hạn bảo hiểm hoặc trong thời hạn theo sau ngày hồi tố được định nghĩa trong phụ lục bảo hiểm

 

- Xảy ra trong quá trình thực hiện dịch vụ nghề nghiệp thông thường của Người được bảo hiểm với vai trò là Kiến trúc sư và/hoặc Kỹ sư tư vấn và/hoặc Nhà thiết kế và/hoặc Tư vấn kỹ thuật và/hoặc Giám sát công trình xây dựng [của công trình được nêu trong Phụ lục bảo hiểm].

 

3. Đối tượng bảo hiểm

 

Trách nhiệm pháp lý hay nghĩa vụ bồi thường các thiệt hại do lỗi của mình làm tổn hại cho các tổ chức và/hoặc cá nhân khác.

 

Nếu bạn đang làm ngành nghề kiễn trúc sư, kỹ sữ, tư vấn giám sát thì hãy đến ngay VNI và mua cho mình một gói bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp kiến trúc sư, kỹ sư, tư vấn giám sát để yên tâm hơn khi công tác tại lĩnh vực này nhé. Gọi ngay 097.076.5555 để được tư vấn trực tiếp!