Tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Hạn nộp HS
Tuyển dụng Chuyên viên Kế hoạch

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Thỏa thuận 18-06-2022
Tuyển dụng Chuyên viên Đấu thầu thuộc Ban Dự án

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Thỏa thuận 18-06-2022
Tuyển dụng Chuyên viên Nghiệp vụ Bảo hiểm Hàng hải

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Thỏa thuận 18-06-2022
Tuyển dụng Chuyên viên Nghiệp vụ Bảo hiểm Tài sản Kỹ thuật

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Thỏa thuận 18-06-2022
Tuyển dụng Chuyên viên Môi giới Bảo hiểm tại TPHCM

Toàn thời gian cố định

Hồ Chí Minh Thỏa thuận 18-06-2022
Tuyển dụng Chuyên viên Nghiệp vụ Bảo hiểm Con người

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Thỏa thuận 18-06-2022
Tuyển dụng Lập trình viên Mobile

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Thỏa thuận 18-06-2022
Tuyển dụng Chuyên viên Pháp chế

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Thỏa thuận 18-06-2022
Tuyển dụng Phó Giám đốc Marketing

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Thỏa thuận 18-06-2022
Tuyển dụng Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ và Kiểm thử hệ thống

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Theo thỏa thuận 16-06-2022
Tuyển dụng Lập trình viên NET

Bán thời gian cố định

Hà Nội Theo thỏa thuận 16-06-2022
Tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Kinh doanh

Toàn thời gian cố định

Toàn quốc Cạnh tranh 31-12-2022
Tuyển dụng chuyên viên kinh doanh

Toàn thời gian cố định

Toàn quốc Thỏa thuận 31-12-2022