Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không

VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION

Tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Hạn nộp HS
Tuyển dụng chuyên viên Online/ Insurtech Ban Phát triển Kinh doanh

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Thỏa thuận 23-10-2019
Tuyển dụng chuyên viên Bancassurance Ban Phát triển Kinh doanh

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Thỏa thuận 23-10-2019
Tuyển dụng chuyên viên Kiểm soát nội bộ

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Thỏa thuận 23-10-2019
Tuyển dụng chuyên viên Tái Bảo hiểm

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Thỏa thuận 23-10-2019
Tuyển dụng chuyên viên Ban Tài chính Kế toán tại địa bàn miền Nam

Toàn thời gian cố định

Miền Nam Thỏa thuận 23-10-2019
Tuyển dụng chuyên viên Giám định Bồi thường tại địa bàn miền Nam

Toàn thời gian cố định

Miền Nam Thỏa thuận 23-10-2019
Tuyển dụng chuyên viên Nghiệp vụ Bảo hiểm Xe cơ giới

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Thỏa thuận 23-10-2019
Tuyển dụng lập trình viên Mobile (Android & IOS)

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Thỏa thuận 23-10-2019
Tuyển dụng vị trí Lập trình viên

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Cạnh tranh 23-10-2019
Tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Kinh doanh

Toàn thời gian cố định

Toàn quốc Cạnh tranh 31-12-2019
Tuyển dụng chuyên viên kinh doanh

Toàn thời gian cố định

Toàn quốc Thỏa thuận 31-12-2019