Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không

VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION

Tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Hạn nộp HS
Tuyển dụng vị trí Lập trình viên

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Cạnh tranh 22-03-2019
Tuyển dụng vị trí Chuyên viên Marketing

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Cạnh tranh 18-03-2019
Tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Kinh doanh

Toàn thời gian cố định

Toàn quốc Cạnh tranh 19-12-2018
Tuyển dụng chuyên viên kinh doanh

Toàn thời gian cố định

Toàn quốc Thỏa thuận 19-12-2018