Tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Hạn nộp HS
Tuyển dụng Chuyên viên Môi giới

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Thỏa thuận 29-06-2023
Tuyển dụng Giám dốc Ban Thư ký Pháp chế và Kiểm soát nội bộ

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Thỏa thuận 25-06-2023
Tuyển dụng Giám đốc Trung tâm dịch vụ Khách hàng Call Center

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Thỏa thuận 24-06-2023
Tuyển dụng Trưởng Phòng Kiểm toán Nội bộ

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Thỏa thuận 24-06-2023
Tuyển dụng Chuyên viên Call center

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Thỏa thuận 23-06-2023
Tuyển dụng Chuyên viên Nghiệp vụ Bồi thường Bảo hiểm Con người

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Thỏa thuận 17-06-2023
Tuyển dụng Chuyên viên Pháp chế

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Thỏa thuận 24-05-2023
Tuyển dụng Chuyên viên Tái Bảo hiểm

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Thỏa thuận 24-05-2023
Tuyển dụng Chuyên viên nhân sự

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Thỏa thuận 17-06-2023
Tuyển dụng Chuyên viên Nghiệp vụ Bảo hiểm Hàng hải

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Thỏa thuận 24-05-2023
Tuyển dụng Chuyên viên Nghiệp vụ Bảo hiểm Tài sản Kỹ thuật

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Thỏa thuận 24-05-2023
Tuyển dụng Trưởng Phòng Nghiệp vụ Bảo hiểm Xe cơ giới

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Thỏa thuận 24-05-2023
Tuyển dụng Chuyên viên Nghiệp vụ Bảo hiểm Xe cơ giới

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Thỏa thuận 24-05-2023
Tuyển dụng Chuyên viên Nghiệp vụ Bảo hiểm Con người

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Thỏa thuận 24-05-2023
Tuyển dụng Lập trình viên NET

Bán thời gian cố định

Hà Nội Theo thỏa thuận 24-05-2023
Tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Kinh doanh

Toàn thời gian cố định

Toàn quốc Cạnh tranh 31-12-2023
Tuyển dụng chuyên viên kinh doanh

Toàn thời gian cố định

Toàn quốc Thỏa thuận 31-12-2023