Tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Hạn nộp HS
Tuyển dụng Giám đốc Nhân sự

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Thỏa thuận 13-04-2024
Tuyển dụng Chuyên viên Tổng đài Chăm sóc Khách hàng

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Thỏa thuận 13-04-2024
Tuyển dụng Chuyên viên Nghiệp vụ Bảo hiểm Con người

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Thỏa thuận 13-04-2024
Tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Kinh doanh

Toàn thời gian cố định

Toàn quốc Cạnh tranh 31-12-2024
Tuyển dụng chuyên viên kinh doanh

Toàn thời gian cố định

Toàn quốc Thỏa thuận 31-12-2024