Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không

VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION

Tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Hạn nộp HS
Tuyen dung Lap trinh vien Mobile (Android & IOS)

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Thỏa thuận 27-06-2019
tuyen dung chuyen vien nghiep vu bao hiem Xe co gioi

Loại Tuyển Dụng

Hà Nội Thỏa thuận 07-06-2019
Tuyển dụng vị trí Lập trình viên

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Cạnh tranh 06-06-2019
Tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Kinh doanh

Toàn thời gian cố định

Toàn quốc Cạnh tranh 06-06-2019
Tuyển dụng chuyên viên kinh doanh

Toàn thời gian cố định

Toàn quốc Thỏa thuận 06-06-2019