Tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Hạn nộp HS
Tuyển dụng Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ và Kiểm thử hệ thống

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Theo thỏa thuận 15-12-2021
Tuyển dụng Lập trình viên NET

Bán thời gian cố định

Hà Nội Theo thỏa thuận 15-12-2021
Tuyển dụng Phó Giám đốc Ban Tái Bảo hiểm

Toàn thời gian cố định

Hà Nội Thỏa thuận 14-11-2021
Tuyển dụng Chuyên viên Kế toán tại Văn phòng Đại diện miền Nam

Toàn thời gian cố định

Hồ Chí Minh Thỏa thuận 28-05-2021
Tuyển dụng Chuyên viên Môi giới tại Văn phòng Đại diện miền Nam

Toàn thời gian cố định

Hồ Chí Minh Thỏa thuận 28-05-2021
Tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Kinh doanh

Toàn thời gian cố định

Toàn quốc Cạnh tranh 31-12-2021
Tuyển dụng chuyên viên kinh doanh

Toàn thời gian cố định

Toàn quốc Thỏa thuận 31-12-2021