Bảo hiểm du lịch cho người nước ngoài đến Việt Nam

  • Đối tượng bảo hiểm
  • Phạm vi bảo hiểm
  • Quy tắc áp dụng

Đối tượng bảo hiểm

  • Những người vào Việt Nam tham quan, thăm viếng bạn bè, bà con, dự hội nghị, hội thảo quốc tế, đại hội, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật, công tác.
  • Những người đang cư ngụ tại Việt Nam như chuyên gia, công nhân, học sinh, những người làm việc trong các đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế khi đi du lịch trong lãnh thổ Việt Nam.

Phạm vi bảo hiểm

-  Thương tật thân thể hoặc chết do tai nạn.

-  Ốm đau hoặc chết không do tai nạn trong thời hạn bảo hiểm.

-  Mất, thiệt hại hành lý và vật dụng riêng mang theo người có thể quy hợp lý cho các nguyên nhân: cháy, nổ, phương tiện chuyên chở bị đâm va, chìm, lật đổ, rơi.

-  Mất nguyên kiện hành lý gửi theo chuyến hành trình.

Quy tắc áp dụng

Quy tắc Bảo hiểm người nước ngoài du lịch Việt Nam ban hành kèm theo quyết định số 139/2008-VNI/BHCN ngày 23/9/2008 của Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng Không VNI. (Xem quy tắc tại đây)