Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không

VIETNAM NATIONAL AVIATION INSURANCE CORPORATION

Bảo hiểm hàng hóa

  • Thông tin
  • Sản phẩm bảo hiểm

Thông tin

Với phương châm “thành công từ chất lượng dịch vụ” VNI cam kết cung cấp dịch vụ bảo hiểm tốt nhất, giúp quản lý rủi ro và mang đến sự bình an cho khách hàng thông qua việc tham gia Bảo hiểm hàng hóa an toàn của chúng tôi.

Bảo hiểm hàng hóa của VNI sẽ giúp bạn bảo vệ hàng hóa an toàn trước rủi ro thiệt hại vật chất  (mất mát / hư hỏng), trong quá trình vận chuyển bằng đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không, ...trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Sản phẩm bảo hiểm

1. Bảo hiểm Hàng hóa Vận chuyển nội bộ: Xem tại đây

2. Bảo hiểm Hàng hóa Xuất nhập khẩu: Xem tại đây