Bảo hiểm công trình dân dụng đã hoàn thành

  • Đối tượng bảo hiểm
  • Phạm vi bảo hiểm

Đối tượng bảo hiểm

Tất cả các công trình xây dựng dân dụng, công trình công nghiệp.... có sử dụng cement và bê tông:

- Nhà ở, trường học, bệnh viện, trụ sở làm việc, nhà hát, rạp chiếu phim, các công trình văn hoá khác...

- Nhà máy, xí nghiệp.

- Đường sá (cả đường sắt, bộ) và sân bay.

- Cầu cống, đê đập, công trình cấp thoát nước, kênh đào, cảng ...

Phạm vi bảo hiểm

Bồi thường cho những tổn thất vật chất bất ngờ không lường trước được do những rủi ro không bị loại trừ nêu trong quy tắc bảo hiểm công trình dân dụng hoàn thành.

- Hỏa hoạn, sét, nổ, va chạm của các phương tiện trên bờ, dưới nước;

- Va chạm của máy bay hoặc các phương tiện hàng không hoặc các thiết bị trên đó;

- Động đất, núi lửa, sóng thần;

- Giông, bão (sự di chuyển của gió với tốc độ từ cấp 8 trở lên theo thang độ Beaufort);

- Lũ lụt, tác động của sóng hay nước;

- Đất sụt, đất lở, đá lở hay những di chuyển khác của đất;

- Sương giá, tuyết lở, băng lở.

- Sự phá hoại không có tổ chức