THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

12-05-2022

HĐQT VNI trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

1. Thời gian: 13h30, ngày 09 tháng 06 năm 2022

2. Địa điểm: Hội trường tầng 4, Tòa nhà GELEXIMCO, số 36 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

3. Chi tiết tài liệu họp:

Trân trọng