Quý I/2017: Thị trường bảo hiểm tiếp tục tăng trưởng bền vững

21-06-2017

(TBTCVN) - Theo số liệu mới nhất từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (QLBH), Bộ Tài chính, thị trường bảo hiểm 3 tháng đầu năm 2017 tiếp tục tăng trưởng khả quan với tổng doanh thu phí bảo hiểm (BH) ước đạt 21.874 tỷ đồng, tăng 19,33% (so với cùng kỳ).

Trong đó doanh thu phí BH phi nhân thọ ước đạt 9.622 tỷ đồng, phí BH nhân thọ ước đạt 12.252 tỷ đồng…

Doanh thu khai thác mới bảo hiểm nhân thọ tăng hơn 29%

Theo Cục QLBH, quý I/2017, thị trường BH nhân thọ tiếp tục tăng trưởng nhanh và bền vững với tổng doanh thu phí BH khai thác mới ước đạt 4.283,51 tỷ đồng, tăng 28,32%. Đây là tốc độ tăng trưởng cao dù mới chỉ 3 tháng đầu năm. Điều này phản ánh nỗ lực của cơ quan quản lý và của chính doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển sản phẩm mới, thu hút ngày càng nhiều khách hàng.

Trong tổng doanh thu phí khai thác mới, xét theo nghiệp vụ thì BH hỗn hợp và BH liên kết chung vẫn chiếm tỷ trọng lớn; trong đó: BH liên kết chung chiếm tỷ trọng 45,76%; BH hỗn hợp chiếm tỷ trọng 38,38%; BH tử kỳ chiếm tỷ trọng 1,92%...

Cũng theo Cục QLBH, thị phần doanh thu khai thác mới của các DNBH trong top 5 có sự xáo trộn nhẹ. Cụ thể: Bảo Việt Nhân thọ đã vượt lên chiếm vị trí số 1 cuối năm 2016 của Prudential, vươn lên dẫn đầu thị trường, với 21,81% thị phần. Prudential lùi lại vị trí thứ 2, với 19,68% thị phần. Vị trí thứ 3 vẫn thuộc về Manulife với 13,91% thị phần. Tiếp theo là Dai-ichi (13,44%), AIA (10,64%), Generali (7,33%), Chubb (4%), Hanwha (2,98%)…

Tổng doanh thu phí BH nhân thọ quý I ước đạt 12.252 tỷ đồng tăng 29,25%. Số lượng hợp đồng có hiệu lực (hợp đồng chính) quý I ước đạt 6.633.414 hợp đồng, tăng 15,06%.

Top 5 doanh nghiệp phi nhân thọ chiếm gần 60% thị phần

Báo cáo của Cục QLBH cũng cho thấy, quý I/2017, tổng doanh thu phí BH thị trường phi nhân thọ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, tăng 8,71%, đạt 9.622 tỷ đồng.

Về thị phần thị trường BH phi nhân thọ, Bảo hiểm Bảo Việt đã vươn lên vị trí dẫn đầu thị trường BH, với doanh thu phí BH gốc ước đạt 1.870 tỷ đồng, tăng 18,5%, chiếm 19,44% thị phần. Vị trí thứ 2 thuộc về là Bảo hiểm PVI với doanh thu ước đạt 1.695 tỷ đồng, giảm 10,06%, chiếm 17,61% thị phần. Vị trí thứ 3 thuộc về Bảo Minh với doanh thu ước đạt 856 tỷ đồng, tăng 15,87%, chiếm 8,90% thị phần. Tiếp đến là PTI với doanh thu ước đạt 748 tỷ đồng, tăng 3,82%, chiếm 7,77% thị phần; PJICO với doanh thu ước đạt 593 tỷ đồng, tăng 2,02%, chiếm 6,16% thị phần... Top 5 doanh nghiệp BH phi nhân thọ dẫn đầu thị trường chiếm gần 60% thị phần.

Ngoài các DNBH dẫn đầu thị trường, một số DNBH cũng đạt tỷ lệ tăng trưởng doanh thu phí BH gốc trên 50%: Phú Hưng (29 tỷ đồng, tăng 92,32%), Bảo hiểm Liên hiệp (220 tỷ đồng, tăng 89,07%), Bảo hiểm Hàng Không (136 tỷ đồng, tăng 54,17%)...

Xét theo nghiệp vụ, BH xe cơ giới chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu, đạt 3.284 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 34,13%, tiếp theo là BH sức khỏe đạt 2.619 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 27,22%, BH tài sản và BH thiệt hại đạt 1.339 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 13,91%... 

Sẽ tiếp tục bảo hiểm nông nghiệp

Để thị trường BH tăng trưởng hiệu quả hơn trong thời gian tới, cơ quan quản lý về BH cũng cho biết sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh BH theo hướng kết hợp giữa giám sát từ xa và tăng cường đối thoại, trao đổi với DNBH dưới nhiều hình thức.

Đồng thời, Cục QLBH tiếp tục hướng dẫn các DNBH thực hiện quy định tại Nghị định số 73/2016/NĐ-CP và thông tư hướng dẫn thi hành. Trong đó, cơ quan quản lý chú trọng các quy định mới: về trích lập dự phòng nghiệp vụ; xây dựng quy tắc, điều khoản, biểu phí sản phẩm BH vật chất xe cơ giới; tiếp tục nâng cao tính chuyên nghiệp của hệ thống đại lý BH; khuyến khích phát triển các sản phẩm BH theo hướng đa dạng, dễ dàng tách riêng thành những sản phẩm đơn giản hoặc tích hợp thành các sản phẩm quyền lợi toàn diện, đáp ứng nhu cầu và khả năng tài chính khác nhau của từng đối tượng khách hàng…

Cũng theo Cục QLBH, năm 2017 Bộ Tài chính dự kiến trình Chính phủ ban hành 2 nghị định: Nghị định về BH nông nghiệp và Nghị định thay thế Nghị định số 130/2006/NĐ-CP và Điều 2 Nghị định số 46/2012/NĐ-CP quy định về chế độ BH cháy, nổ bắt buộc;

Tiếp tục phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 67/2014/NĐ-CP theo chỉ đạo của Chính phủ...

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn