Bảo hiểm xe cơ giới có tỷ lệ bồi thường cao nhất năm 2023

04-03-2024

Theo thống kê của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, tỷ lệ bồi thường của bảo hiểm xe cơ giới là cao nhất.

 

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho biết, trong năm 2023, bảo hiểm xe cơ giới doanh thu đạt 17,754 tỷ đồng, giảm 1.9% so với cùng kỳ, bồi thường đạt 9,315 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 52.5%.

 

Trong đó doanh thu bảo hiểm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới đạt 4,342 tỷ đồng, giảm 0.6% so với cùng kỳ, bồi thường 948 tỷ, tỷ lệ bồi thường 21.8%. Doanh thu bảo hiểm xe cơ giới tự nguyện đạt 13,412 tỷ đồng, giảm 2.4% so với cùng kỳ, bồi thường đạt 8,366 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 62,4%.

 

Cũng theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, tổng số tiền bồi thường bảo hiểm gốc của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ năm 2023 khoảng 23,906 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 33.6%. Trong đó, bảo hiểm xe cơ giới có tỷ lệ bồi thường cao nhất với 52.5%, tiếp đó là bảo hiểm tàu với 35.7%, bảo hiểm sức khỏe với 34.6%.

 

Có 22 doanh nghiệp bảo hiểm và 01 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài có tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc thấp hơn tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc chung của thị trường và 09 doanh nghiệp bảo hiểm còn lại có tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc cao hơn tỷ lệ bồi thường chung của thị trường.

 

Khang Di - https://fili.vn

VNI Bắc Ninh trao 750 triệu đồng bồi thường bảo hiểm vật chất xe BKS: 99A - 59738

cho đại diện Công ty TNHH Kinh doanh thực phẩm Hương Mai