Ngành Bảo hiểm đặt mục tiêu doanh thu gần 130.000 tỷ đồng năm 2018

25-12-2017

(TBTCO) - Kết thúc năm 2017, thị trường bảo hiểm tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khả quan, tổng doanh thu ngành Bảo hiểm ước đạt 105.611 tỷ đồng, tăng 21,2%, trong đó doanh thu lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 40.561 tỷ đồng, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 65.050 tỷ đồng...

 

Thông tin trên được Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (QLBH) Bộ Tài chính Phạm Thu Phương cho biết tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Cục QLBH, diễn ra sáng 22/12.

 

Doanh thu tăng trưởng 21,2%

 

Báo cáo tại Hội nghị bà Phạm Thu Phương, Phó Cục trưởng Cục QLBH cho biết, trong bối cảnh nền kinh tế vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế phục hồi nhưng chưa vững chắc… ,tuy nhiên với nỗ lực của cơ quan quản lý và của chính các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH), thị trường bảo hiểm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định, cơ chế chính sách được hoàn thiện, các DNBH cơ bản đảm bảo an toàn tài chính và phát triển hiệu quả.

 

Theo đó, tổng doanh thu ngành Bảo hiểm ước đạt 105.611 tỷ đồng, tăng 21,2% so với năm 2016, trong đó, doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 40.561 tỷ đồng, tăng 10,61%, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 65.050 tỷ đồng, tăng 28,9%.

 

Năng lực tài chính, kinh doanh của DNBH tiếp tục được nâng cao, đóng góp của DNBH vào nền kinh tế ngày càng nhiều. Cụ thể, tổng tài sản của các DNBH ước đạt 302.935 tỷ đồng, tăng 23,44%; các DNBH đã đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 247.801 tỷ đồng, tăng 26,74%; tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt 190.930 tỷ đồng, tăng 24,61%. Năm 2017, các DNBH đã chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 29.423 tỷ đồng, tăng 14,92%.

 

Cũng theo bà Phương, trong năm 2017 nhiều văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành. Cục đã trình Bộ ban hành Thông tư số 50/2017/TT- BTC hướng dẫn Nghị định 73/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và đã tổ chức tập huấn Thông tư 50 cho các DNBH, DN môi giới bảo hiểm...

 

Bên cạnh đó, nhiều văn bản quy phạm pháp luật cũng đang được xây dựng như trình Chính phủ ban hành các nghị định về BH nông nghiệp; Nghị định thay thế Nghị định số 130/2006/NĐ-CP về BH cháy nổ bắt buộc; Nghị định quy định việc triển khai bảo hiểm vi mô của các tổ chức chính trị - xã hội; sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2012/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh BH, kinh doanh xổ số...

 

Bên cạnh đó, công tác phát triển thị trường, phát triển sản phẩm cũng được đẩy mạnh. Cục cũng đã có công văn về việc triển khai quy chế phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Công thương trong việc đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đối với các sản phẩm bảo hiểm đã được phê duyệt trước ngày 1/4/2017. Theo đó, hướng dẫn các DNBH nhân thọ triển khai thực hiện quy chế đảm bảo việc phối hợp giữa 2 Bộ trong việc phê chuẩn sản phẩm, đăng ký hợp đồng theo mẫu được thông suốt, kịp thời; Bộ Công thương đã phối hợp với Bộ Tài chính phê chuẩn 22 sản phẩm mới,  sửa đổi 13 sản phẩm...

 

Cục cũng đã thúc đẩy DNBH tham gia mua trái phiếu chính phủ (TPCP) dài hạn. Năm 2017, các DNBH đã đấu thầu thành công 15.040 tỷ đồng TPCP kỳ hạn 30 năm; 4.383 tỷ đồng TTCP kỳ hạn 20 năm; 1.475.3 tỷ đồng TTCP kỳ hạn 15 năm…

 

Đặc biệt, trong năm 2017, Cục đã đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra, cụ thể, đã kiểm tra chuyên đề 5 DNBH nhân thọ, 3 DNBH phi nhân thọ và 1 chi nhánh DNBH phi nhân thọ nước ngoài; thanh tra tại 8 DNBH.  Qua đó kịp thời kiến nghị các DNBH lựa chọn danh mục đầu tư thận trọng, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về danh mục đầu tư và tỷ lệ đầu tư, xem xét, rà soát và hoàn thiện quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Cục cũng đã ký và lưu hành kết luận thanh tra tại 6 DNBH.

 

“Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các DNBH sai phạm, kiến nghị xử lý về tài chính. Qua đó, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, giữ vững kỷ cương, góp phần đảm bảo thị trường phát triển lành mạnh, an toàn, hiệu quả”, bà Phương nhấn mạnh.

 

Nhiều giải pháp phát triển thị trường

 

Để phát triển thị trường bảo hiểm năm 2018, nhiều giải pháp đã được cơ quan quản lý bảo hiểm đưa ra, trong đó tập trung vào công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế; công tác phát triển thị trường, phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ bảo hiểm; công tác tái cấu trúc DNBH; công tác phòng, chống rửa tiền...

 

Bà Phương cũng cho biết, Cục cũng sẽ đẩy mạnh công tác quản lý giám sát thị trường bảo hiểm, trong đó công tác giám sát từ xa, thanh tra và kiểm tra tại chỗ sẽ được tăng cường bằng việc thực hiện đánh giá DNBH theo định kỳ, kịp thời phát hiện sai phạm để hướng dẫn theo thẩm quyền hoặc báo cáo Bộ có phương án xử lý.

 

Về công tác kiểm tra, bà Phương cho biết theo kế hoạch đã được Bộ phê duyệt năm 2018, Cục dự kiến kiểm tra chuyên đề 5 DNBH nhân thọ, 4 DNBH phi nhân thọ; kiểm tra hoạt động môi giới bảo hiểm và công tác quản lý tài chính của 6 DN môi giới bảo hiểm. Bên cạnh đó, Cục dự kiến thanh tra 6 DNBH, trong đó thanh tra toàn diện 2 DNBH, thanh tra chuyên đề 4 DNBH….

 

Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đánh giá cao những kết quả mà Cục QLBH đã đạt được trong năm 2017, đặc biệt là nỗ lực của Cục trong việc hoàn thiện thể chế chính sách; công tác thanh kiểm tra của Cục rõ nét hơn, tốc độ được đẩy nhanh hơn, kịp thời phát hiện sai phạm, chấn chỉnh và đã sớm ban hành kết luận, tạo điều kiện cho DNBH phát triển lành mạnh. Cục cũng đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan để triển khai các sản phẩm mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, đặc biệt là việc phối hợp với Bộ Công thương trong việc phê chuẩn sản phẩm, đăng ký hợp đồng theo mẫu, được DNBH đánh giá cao.

 

Thứ trưởng cũng đánh giá cao kết quả mà thị trường bảo hiểm đã đạt được trong năm 2017, theo đó, thị trường đã đạt mức tăng trưởng doanh thu trên 20%, liên tục trong 4 năm qua, ước đạt 2%GDP; tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm, tổng nguồn vốn chủ sở hữu, đầu tư trở lại nền kinh tế… của các DNBH liên tục tăng qua các năm - đây là bước phát triển tốt dù so với các nước chưa phải là cao.

 

Về những kế hoạch đề ra năm 2018, Thứ trưởng cơ bản nhất trí với báo cáo của Cục, đồng thời đề nghị ngành Bảo hiểm nỗ lực, phấn đấu tiếp tục tăng trưởng 20% trong năm 2018; tái cơ cấu thị phần bảo hiểm, hiện phần lớn thị phần thị trường bảo hiểm do những doanh nghiệp top đầu nẵm giữ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra DNBH .., tạo sự phát triển lành mạnh cho thị trường. Bên cạnh đó, Thứ trưởng đề nghị Cục cần sớm triển khai dự án ứng dung công nghệ thông tin trong công tác quản lý bảo hiểm, đẩy nhanh việc xây dựng dữ liệu chung của ngành Bảo hiểm, từ đó có cơ sở dữ liệu chung về kinh doanh bảo hiểm, rủi ro bảo hiểm để thiết kế phí BH.

 

Năm 2018, ngành Bảo hiểm đặt mục tiêu doanh thu 129.246 tỷ đồng, tăng 22,38%; đầu tư trở lại nền kinh tế ước 305.497 tỷ đồng; tổng tài sản ước đạt 370.818 tỷ đồng...

Hồng Chi