Doanh nghiệp bảo hiểm quyết tâm về đích bất chấp dịch Covid-19

03-07-2020

Mục tiêu tăng trưởng ổn địnhTại đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 800 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng, đồng thời đặt mục tiêu kinh doanh hiệu quả, đầu tư tài chính an toàn và tăng trưởng doanh thu, với tổng doanh thu dự kiến đạt 2.177 tỷ đồng, tăng trưởng 54%.Đại diện PTI cũng cho biết, tại ĐHĐCĐ năm 2020, PTI đặt mục tiêu doanh thu bảo hiểm gốc đạt 6.250 tỷ đồng. Doanh nghiệp này cũng chính thức thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài (room) từ 49% lên 100%. Theo PTI, việc nới room có ý nghĩa cho công ty trong việc tăng vốn, đó cũng là điều kiện cần thiết để duy trì hoặc tăng xếp hạng tín dụng quốc tế trong tương lai. ĐHĐCĐ cũng thông qua định hướng chiến lược 2020 - 2025 với mục tiêu tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm bình quân 12%/năm. Đến năm 2025, doanh thu bảo hiểm gốc đạt 11.000 tỷ đồng, chiếm 12% thị phần, đứng thứ hai trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ; tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế bình quân tối thiểu 8%/năm, mức cổ tức chi trả bình quân hàng năm tối thiểu 10%.Trước đó, tại ĐHĐCĐ năm 2020, đại diện Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) cho biết, trước ảnh hưởng phức tạp của dịch Covid-19 tới mọi mặt của nền kinh tế nói chung và thị trường tài chính, bảo hiểm nói riêng, BIC vẫn đặt mục tiêu đạt 2.425 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm riêng công ty mẹ và 241 tỷ đồng lợi nhuận hợp nhất trước thuế; cổ tức năm 2020 dự kiến ở mức 8%.Đại diện Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH) cũng nhấn mạnh, trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế, trong đó có hoạt động kinh doanh của BSH, tuy nhiên năm 2020 BSH vẫn đặt mục tiêu doanh thu 2.289 tỷ đồng, doanh thu hoạt động đầu tư đạt 325 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 14,8 tỷ đồng… Nhiều giải pháp đồng bộĐể hoàn thành các mục tiêu đề ra, đại diện VNI cho biết, công ty sẽ thực hiện đồng bộ và quyết liệt nhiều giải pháp như: tăng cường công tác marketing, xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm liên kết, đồng thời kiện toàn mô hình tổ chức, nhân sự, mở rộng mạng lưới, thu xếp và hợp tác với các nhà tái bảo hiểm uy tín, ứng dụng công nghệ thông tin vào giám định bồi thường online (My VNI); triển khai hóa đơn, giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử và chữ ký số, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng sau bán hàng…Cũng theo đại diện VNI, việc tăng vốn điều lệ sẽ giúp công ty nâng cao năng lực tài chính, đầu tư cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin, mở rộng thêm mạng lưới, đa dạng hóa các sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, xây dựng thương hiệu và đưa VNI trở thành một trong những doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam, hướng đến top 5 vào năm 2025.Theo đại diện PTI, công ty sẽ tiếp tục đưa ra các giải pháp như: phát triển kênh bán online; tiếp tục thúc đẩy hoạt động kinh doanh trên kênh bancassurance và kênh VNPost; đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm bảo hiểm con người và bảo hiểm tài sản kỹ thuật..., nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng doanh thu năm 2020.Đại diện BSH cũng cho biết, năm 2020 doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị, xây dựng sản phẩm, quản lý hỗ trợ kênh bán hàng, số hóa quá trình xử lý bồi thường. Qua đó, khách hàng có thể theo dõi quá trình giải quyết bồi thường trên website, đảm bảo hoạt động diễn ra nhanh chóng, minh bạch và thuận tiện. Đặc biệt, với định hướng luôn đổi mới để phục vụ khách hàng tốt hơn, BSH cũng đặt mục tiêu vào top 10 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có doanh thu lớn nhất Việt Nam… 

Theo các chuyên gia trong ngành bảo hiểm, dịch bệnh Covid-19 đã và đang ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu, du lịch, vận tải biển, vận tải hàng không… và sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu một số nghiệp vụ thuộc lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ. Tuy nhiên, với nỗ lực và các giải pháp mà các doanh nghiệp đưa ra, kỳ vọng doanh nghiệp sẽ sớm hoàn thành mục tiêu kinh doanh, đóng góp vào việc hoàn thành mục tiêu phát triển chung của thị trường bảo hiểm năm 2020.

H.C