6 tháng, ngành bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 277.384 tỷ đồng

17-07-2018

(ĐTCK) Trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng tài sản của toàn ngành ước đạt 336.997 tỷ đồng (tăng 27,33%) so với cùng kỳ năm 2017; Đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 277.384 tỷ đồng (tăng 27,47%) so với cùng kỳ năm 2017;

 

Tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cuối tuần qua, ông Doãn Thanh Tuấn, Phó cục trưởng Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm cho biết, 6 tháng đầu năm 2018, thị trường bảo hiểm vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định. 

 

Cụ thể, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 58.656 tỷ đồng (tăng 24,35%) so với cùng kỳ năm 2017; chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 16.322 tỷ đồng (tăng 22,43%) so với cùng kỳ năm 2017.

 

Cũng trong thời gian này, tổng tài sản của toàn ngành ước đạt 336.997 tỷ đồng (tăng 27,33%) so với cùng kỳ năm 2017; Đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 277.384 tỷ đồng (tăng 27,47%) so với cùng kỳ năm 2017; Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt 218.351 tỷ đồng (tăng 36,83%) so với cùng kỳ năm 2017; Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 71.143 tỷ đồng (tăng 27,87%) so với cùng kỳ năm 2017.

 

Ngoài ra, trong 6 tháng qua, Cục đã xây dựng dự thảo để Bộ trưởng Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành 3 nghị định là Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; Nghị định số 48/2018/NĐ-CP ngày 21/3/2018 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số và Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 về bảo hiểm nông nghiệp.

 

Ngoài ra, công tác thanh kiểm tra các doanh nghiệp, văn phòng đại diện trong 6 tháng đầu năm đã được thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.

 

Theo đó, đã triển khai thanh tra 4/7 doanh nghiệp bảo hiểm. Trong đó, đã kết thúc thanh tra và đang hoàn thiện dự thảo kết luận thanh tra Công ty TNHH Bảo hiểm Fubon Việt Nam và Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam. Đã kết thúc thanh tra và đang hoàn thiện Biên bản làm việc, tổng hợp báo cáo kết quả thanh tra tại Công ty TNHH Bảo hiểm phi nhân thọ MSIG Việt Nam và đã triển khai thanh tra Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex.

 

Về kiểm tra, cơ quan này đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị tại Kết luận thanh tra tại 4 doanh nghiệp bảo hiểm (VINARE, AIA, Sunlife, Công ty TNHH một thành viên Bảo hiểm Ngân hàng Công thương Việt Nam).

 

Qua kiểm tra thấy các nội dung kiến nghị tại kết luận thanh tra đều được các doanh nghiệp bảo hiểm thống nhất với kết luận thanh tra và không có ý kiến giải trình, nghiêm túc thực hiện các kiến nghị tại kết luận thanh tra và đã chấn chỉnh khắc phục các tồn tại thiếu sót.

 

Trong 6 tháng cuối năm 2018, sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách theo hướng tập trung tái cấu trúc thị trường bảo hiểm và các doanh nghiệp bảo hiểm với mục tiêu minh bạch, an toàn, hiệu quả để phù hợp với điều kiện, định hướng phát triển kinh tế - xã hội và các chuẩn mực quốc tế; đáp ứng nhu cầu bảo hiểm của mọi lĩnh vực kinh tế và tầng lớp dân cư; góp phần ổn định nền kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.

 

Ông Phùng Ngọc Khánh, Cục trưởng Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm cho biết, sẽ tiếp tục xem xét trình Bộ Tài chính cấp giấy phép cho các chủ đầu tư đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam.

 

Bên cạnh đó, tăng cường quản lý đối với hoạt động giám sát, kinh doanh bảo hiểm và các hoạt động dịch vụ thuộc lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm theo quy định.

 

Kim Lan