VNI - Tổng kết kinh doanh 2015 & triển khai KHKD 2016

05-02-2016

Liên tiếp trong các ngày 27, 28 và 29/01/2016 tại Hội trường Tầng 4, Toà nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội, đã diễn ra các hội nghị chuyên đề về nghiệp vụ xe cơ giới và con người; về tái bảo hiểm; về nghiệp vụ Tài sản Kỹ thuật, Hàng hoá, Tàu thuyền; về Tài chính kế toán; và Hội nghị tổng kết kinh doanh 2015 & triển khai KHKD 2016. Thành phần tham dự hội nghị bao gồm Hội đồng Quản trị; Ban Kiểm Soát; Ban Điều Hành và cán bộ chủ chốt tại Trụ sở chính; Lãnh đạo (GĐ và Phó GĐ) và Trưởng phòng KTTH, Phụ trách Bồi thường các đơn vị; Các cán bộ được khen thưởng; Toàn thể cán bộ tại TSC, Trung tâm kinh doanh, Chi nhánh Hà Nội và Chi nhánh Thăng Long.

 

Ông Trần Trọng Dũng - Phó TGĐ phụ trách - Trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và Triển khai KHKD 2016.

Tại Hội nghị, Ông Nguyễn Thành Quang - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ VNI nhấn mạnh: Năm 2016 “VNI sẽ tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, quy chế, quy trình nghiệp vụ, phát triển các sản phẩm mới có chất lượng phù hợp từng đối tượng khách hàng, nâng cao tỷ trọng doanh thu từ các nghiệp vụ, tăng cường quản lý công tác giám định, bồi thường đẩy mạnh các công tác chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, đảm bảo chất luợng dịch vụ của hotline để tiếp nhận và hỗ trợ kịp thời các khách hàng”

 

Ông Nguyễn Thành Quang - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ VNI

 

Bà Lê Thị Hà Thanh - Chủ tịch HĐQT, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị về những định hướng lớn giai đoạn 2016 - 2020 nói chung và năm 2016 nói riêng


Ban Điều Hành chỉ đạo phần thảo luận về các phương hướng, giải pháp KD 2016

 

 

Phát biểu của lãnh đạo một số Ban tại TSC

 

 

 

 

Phát biểu của lãnh đạo một số Chi nhánh: Đà Nẵng, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng

Công bố & Trao tặng bằng khen các cá nhân xuất sắc năm 2015 của các Đơn vị 

Trao tặng bằng khen các cá nhân xuất sắc năm 2015 của Trụ sở chính 

Ban Điều Hành giao kế hoạch KD 2016 

Ban Điều Hành phát động KD 2016 với tinh thần làm việc “Đoàn kết, Nhiệt huyết, Trách nhiệm, Phát triển, Minh Bạch”

 

Ông Hai Tiên - một Cố vấn của VNI, chia sẻ cảm xúc trong suốt nhiều năm gắn bó cùng VNI

 

 

 

 

 

Quang cảnh hội nghị tổng kết kinh doanh 2015 & triển khai kế hoạch kinh doanh 2016

(Nguồn: Ban KHĐT&PTKD)