VNI TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021: MỤC TIÊU TOP 10 DNBH LỚN NHẤT

28-06-2021

Chiều 25/06/2021, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến vừa tuân thủ các quy định của pháp luật, vừa đảm bảo an toàn sức khỏe và lợi ích cho cổ đông trong bối cảnh dịch bệnh covid diễn biến phức tạp. Tham gia ĐHĐCĐ có các cổ đông đại diện cho 94.432.902 cổ phần có quyền biểu quyết (chiếm 100%).

 

Toàn cảnh đại hội 

 

Năm 2020, tác động của đại dịch Covid 19 lên nền kinh tế thế giới là vô cùng nặng nề: hoạt động thương mại, đầu tư, du lịch, sản xuất, kinh doanh bị đình trệ, đặc biệt các lĩnh vực như: hàng không, du lịch, vận tải, dịch vụ ăn uống, y tế… Sự gián đoạn về sản xuất, lưu thông hàng hóa khiến nhiều doanh nghiệp lao đao thậm chí phải tạm dừng hoạt động hoặc giải thể. Nhưng nhờ có sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cùng nỗ lực của tập thể CBNV VNI đã hoàn thành vượt kế hoạch mà đại hội đồng cổ đông giao.

 

Doanh thu phí bảo hiểm gốc của VNI đạt 1,708 tỷ đồng, (xếp vị trí 11/32 trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, tăng 02 bậc về thị phần, trong TOP 3 DNBH PNT có tốc độ tăng trưởng doanh thu cao nhất thị trường; Lợi nhuận của VNI tăng trưởng 25% so với năm 2019, đạt 10,4 tỷ đồng, hoàn thành 131% kế hoạch, tổng tài sản đạt hơn 2.900 tỷ đồng, biên khả năng thanh toán của VNI trong TOP đầu các DNBH; các chỉ tiêu tài chính của VNI an toàn, hiệu quả và thực hiện minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

 

Ông Trần Trọng Dũng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc VNI báo cáo kết quả hoạt động tại Đại hội 

 

Năm 2020, VNI mở thêm 8 công ty bảo hiểm thành viên nâng tổng số công ty thành viên lên 44 đơn vị, hợp tác với nhiều ngân hàng, đối tác công nghệ phát triển kênh bán, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị (Pioffice), bán hàng (My VNI Client, ebhhk), ứng dụng giám định bồi thường online (My VNI) giúp khách hàng dễ dàng trải nghiệm mua bảo hiểm và bồi thường nhanh chóng.

 

Bất chấp tác động mạnh của đại dịch Covid–19 tái bùng phát nhiều lần và thách thức bởi sự cạnh tranh trong ngành bảo hiểm, kết thúc Quý I/2021, VNI khẳng định sự bứt phá với kết quả chinh phục vị trí TOP 10 DNBH phi nhân thọ về thị phần.Tính đến 31/5/2021, doanh thu phí bảo hiểm của VNI tăng trưởng hơn 34% so với cùng kỳ; hầu hết các nghiệp vụ của VNI đều tăng trưởng tốt, có nghiệp vụ tăng trưởng trên 60%.

 

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các nội dung với tỉ lệ nhất trí cao: thông qua KQKD năm 2020 và KHKD năm 2021; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020; Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo hoạt động năm 2020 của BKS; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020, Phương án chi trả thù lao, lương chuyên trách, chi phí hoạt động HĐQT năm 2021; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán; Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiệu hữu năm 2020, điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu hút được từ đợt phát hành; Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung/ban hành mới Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS Tổng Công ty; Tờ trình thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. 

 

Năm 2021, trong bối cảnh dịch covid còn diễn biến phức tạp, VNI đặt mục tiêu phát triển hiệu quả và bền vững, phấn đấu vào TOP 10 DNBH phi nhân thọ, tăng trưởng doanh thu bảo hiểm ở mức cao trên 40%, với các gói giải pháp đồng bộ sẽ triển khai: mở rộng mạng lưới đơn vị thành viên; đầu tư Công nghệ thông tin, tăng cường công tác quản lý; tăng cường hợp tác các đối tác nhằm mở rộng kênh bán hàng và phục vụ sau bán hàng mang lại cho khách hàng các sản phẩm bảo hiểm chất lượng tốt nhất.

 

Một số hình ảnh của Đại hội: