VNI tổ chức tập huấn Thông tư 50 và hướng dấn hợp đồng bảo hiểm

28-07-2017

Vừa qua, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) đã tổ chức Hội nghị tập huấn về Thông tư 50/2017/TT- BTC và trao đổi, thảo luận về Hợp đồng bảo hiểm. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Trần Trọng Dũng - Tổng Giám đốc, tham dự Hội nghị còn có Phó TGĐ Nghiệp vụ, các Phó TGĐ phụ trách kinh doanh, Giám đốc/PGĐ các Ban tại trụ sở chính, GĐ/PGĐ, kế toán các đơn vị thành viên.

 

Hội nghị tập huấn về Thông tư 50/2017/TT- BTC và hướng dấn hợp đồng bảo hiểm

 

Nội dung chương trình tập huấn về Nghị định 73/2016/NĐ- CP, một số điểm mới của Thông tư 50/2016/TT-BTC và hướng dẫn hợp đồng bảo hiểm do ông Dương Minh Đức - Giám đốc và ông Thái Văn Cách - Chuyên gia Ban Thư ký, Pháp chế & KSNB trình bày. Hội nghị đã nhận được nhiều câu hỏi từ các đơn vị thành viên về vấn đề liên quan đến đại lý, hoa hồng, thanh toán phí bảo hiểm…những vấn đề hợp đồng bảo hiểm qua thực tiễn phát sinh. Các câu hỏi đã được Tổng Giám đốc Trần Trọng Dũng, Ban TKPC&KSNB trả lời, gợi mở một số vấn đề khi thực hiện và tháo gỡ vướng mắc khó khăn trong khai thác bảo hiểm dự án.

 

Ông Dương Minh Đức - Giám đốc Ban Thư ký, Pháp chế & KSNB trình bày tại hội nghị

 

Kết luận Hội nghị, Tổng Giám đốc chỉ đạo các Ban Nghiệp vụ tại trụ sở chính và Ban Tổ chức Hội nghị tiếp thu ý kiến, có văn bản hướng dẫn về một số nội dung đã nêu trong phần thảo luận.

 

 

Hi vọng, qua Hội nghị tập huấn Nghị định 73, Thông tư 50 và qua trao đổi, thảo luận về Hợp đồng bảo hiểm sẽ giúp các đơn vị VNI nắm bắt các điểm mới, tuân thủ đúng quy định của pháp luật và của Tổng công ty góp phần gia tăng hiệu quả kinh doanh theo đúng mục tiêu đề ra.