VNI tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016 và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2017

20-01-2017

Ngày 19/01/2017, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm hàng không (VNI) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016 và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2017 với sự tham dự của các đại biểu gồm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các công ty thành viên trong toàn hệ thống của VNI cùng các cơ quan thông tấn báo chí.

 

Hội nghị Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016 và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2017

 

Ông Nguyễn Thành Quang - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ VNI phát biểu khai mạc tại hội nghị

 

Ông Trần Trọng Dũng – Tổng Giám đốc trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và Triển khai KHKD 2017

 

Thay mặt Ban điều hành, Ông Trần Trọng Dũng, Tổng Giám đốc VNI đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016 và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2017. Trong bối cảnh của nền kinh tế Việt Nam năm 2016 có nhiều diễn biến phức tạp, nội ngành bảo hiểm cũng đối mặt với nhiều khó khăn do tình trạng cạnh tranh gay gắt, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, ban điều hành cùng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên VNI, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm hàng không đã vượt qua những khó khăn hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh năm 2016. Theo đó, tổng doanh thu năm 2016 là 552 tỷ đồng, đạt 106,5% kế hoạch được giao, tăng 44,5% so với thực hiện năm 2015 (doanh thu bảo hiểm phi hàng không đạt 110% kế hoạch, tăng 76% so với thực hiện năm 2015). Tỉ lệ bồi thường chung là 30.9%, trong đó tỷ lệ bồi thường mảng bảo hiểm phi hàng không là 25,8% thấp hơn tỉ lệ bồi thường của thị trường (33,7%).

 

Định hướng 2020, VNI trở thành top 10 các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ

 

Tại Hội nghị, Ông Trần Trọng Dũng, Tổng giám đốc VNI cũng nhấn mạnh năm 2017, VNI tiếp tục kiên định với mục tiêu hiệu quả - bền vững; tập trung khai thác các dịch vụ bảo hiểm được đánh giá có mức độ rủi ro thấp; mở rộng mạng lưới đơn vị thành viên nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, hình ảnh và thương hiệu VNI; tập trung đẩy mạnh phát triển kênh bancassurance; kiện toàn bộ máy tổ chức; tăng cường công tác quản lý giám định, bồi thường.

 

Trao tặng bằng khen các cá nhân, tập thể xuất sắc năm 2016 

 

Nhân dịp này Hội nghị cũng đã biểu dương và khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2016. Trong đó có 4 đơn vị được khen tặng Tập thể lao động xuất sắc, 6 đơn vị Tập thể lao động giỏi, 3 đơn vị Tập thể Lao động tiên tiến, 12 cá nhân đạt danh hiệu Cán bộ Xuất sắc và 43 cá nhân đạt danh hiệu Cán bộ Giỏi.

 

Ban điều hành giao Bảng vàng chỉ tiêu 2017 tới các đơn vị thành viên

 

Ông Nguyễn Thành Quang – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc phát động kinh doanh

Để tạo khí thế kinh doanh trong năm mới 2017, Ông Nguyễn Thành Quang – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc đã thay mặt Ban điều hành tiến hành phát động kinh doanh trên toàn hệ thống với phương châm Đoàn kết – Bứt phá – Thành công.

Bà Lê Thị Hà Thanh – Chủ tịch HĐQT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bà Lê Thị Hà Thanh – Chủ tịch HĐQT đã đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBNV VNI, các Công ty thành viên và ghi nhận, biểu dương các tập thể, cá nhân đã đạt thành tích trong năm 2016. Năm 2016 đã đánh dấu sự thay đổi toàn diện, mạnh mẽ của VNI. “Thay đổi” là từ được nhắc đến nhiều nhất trong năm vừa qua. Chủ tịch tin tưởng rằng, mỗi thành viên trong ngôi nhà VNI có đủ bản lĩnh, ý chí và năng lực để thực hiện thành công đưa VNI lên một tầm cao mới, định hướng đến năm 2020 VNI lọt vào top 10 các Công ty bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Chủ tịch cũng đưa ra các chỉ đạo định hướng sát sao cho công tác triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2017.

Bảo hiểm hàng không – Vững niềm tin, chắc tương lai