VNI tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 - Mục tiêu tổng doanh thu đạt 1.550 tỷ đồng

31-05-2019

Chiều ngày 30/5 tại tầng 4, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Hà Nội, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Đến dự Đại hội có Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông đại diện cho 75.258.201 cổ phần có quyền biểu quyết (chiếm 94,07%) và cơ quan báo, đài đến dự đưa tin.

 

VNI tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Bảo hiểm Hàng không (VNI) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019

 

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2018 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại và tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Nhưng nhờ có sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cùng nỗ lực của tập thể CBNV VNI đã hoàn thành vượt kế hoạch mà đại hội đồng cổ đông giao. Tổng doanh thu đạt 1.096 tỷ đồng, hoàn thành 117% kế hoạch, tăng trưởng 44% gấp 3 lần tốc độ tăng trưởng doanh thu của toàn thị trường, VNI đứng trong TOP 3 DNBH có tốc độ tăng trưởng doanh thu cao nhất thị trường bảo hiểm. Trong đó, doanh thu nghiệp vụ bảo hiểm phi hàng không hoàn thành 114% kế hoạch, tăng trưởng 45%. Hầu hết các nghiệp vụ đều tăng trưởng mạnh như bảo hiểm xe cơ giới tăng trưởng 48%, bảo hiểm con người tăng trưởng 63%, bảo hiểm hàng hóa tăng trưởng 43%. Doanh thu hoạt động tài chính hoàn thành 171% kế hoạch, tăng trưởng 76%; lợi nhuận sau thuế hoàn thành 110% kế hoạch, tổng tài sản đạt 1.941 tỷ đồng, thị phần VNI tăng 2 bậc trên thị trường xếp thứ 14/30 DNBH phi nhân thọ; Biên khả năng thanh toán của VNI trong TOP đầu các DNBH; các chỉ tiêu tài chính của VNI an toàn, hiệu quả và thực hiện minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Năm 2018, VNI mở thêm 4 công ty bảo hiểm thành viên nâng tổng số công ty thành viên lên 33 đơn vị, hợp tác với nhiều ngân hàng uy tín bán bảo hiểm qua ngân hàng (Bancassurance), xây dựng hệ thống gara liên kết tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, ứng dụng giám định bồi thường online (My VNI), website bán bảo hiểm online (ebhhk.com.vn). Với những thành tích đạt được, VNI nhận được nhiều phần thưởng xứng đáng như Bằng khen của Bộ Tài chính, Cờ thi đua xuất sắc, Bằng khen, CUP Thăng Long của UBND TP Hà Nội, Thương hiệu mạnh Việt Nam, Sao vàng đất việt, TOP 50 DN phát triển thịnh vượng, TOP 10 giải thưởng Châu Á Thái Bình Dương.

 

Đại hội nhận được sự nhất trí cao thông qua các nội dung: Kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019; Báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018; Phương án chi trả thù lao, lương chuyên trách, chi phí hoạt động HĐQT năm 2019; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán;  Quy chế bầu cử bổ sung và Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát; Thông báo đề cử, ứng cử bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2018-2023; Tại đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, bà Nguyễn Thị Thu Hương trúng cử vào Ban kiểm soát VNI tiếp tục nhiệm kỳ 2018-2023 thay ông Nguyễn Hải Thịnh.

 

VNI tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Đại hội bầu bà Nguyễn Thị Thu Hương vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 thay thế ông Nguyễn Hải Thịnh

 

Mục tiêu năm 2019 của VNI là tăng trưởng có kiểm soát, tổng doanh thu phấn đấu đạt 1.550 tỷ đồng, tăng trưởng 41%. Đây là mục tiêu thách thức đối với VNI, nhất là mức tăng trưởng trong 3 năm qua luôn ở mức cao gấp 3 lần thị trường đồng thời kiểm soát chặt chẽ tỷ lệ bồi thường, kiện toàn mô hình tổ chức, nhân sự, mở rộng mạng lưới, thu xếp và hợp tác với các nhà tái bảo hiểm uy tín, ứng dụng công nghệ thông tin vào giám định bồi thường online (My VNI), hóa đơn, giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử và chữ ký số, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng sau bán hàng.

 

VNI đã bước sang năm thứ 11 về hoạt động bảo hiểm trên thị trường, những kết quả nói chung của 10 năm và năm 2018 nói riêng đã tạo ra những động lực mạnh mẽ cho VNI thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019 và những năm tiếp theo. Với kế hoạch kinh doanh đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 là mục tiêu lớn và thách thức với VNI trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt trên thị trường. VNI tin tưởng sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao của CBNV trên toàn hệ thống sẽ đưa“VNI bứt phá và khát vọng vươn lên tầm cao mới”.

 

VNI tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

 

Xem thêm Video Đại hội đồng cổ đông thường niên VNI 2019 tại đây