VNI tham dự Hội thảo về Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

02-07-2018

Ngày 19, 27, 28/6/2018 tại Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm thuộc Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội thảo về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, tham dự là các đại biểu từ các doanh nghiệp Bảo hiểm Phi nhân thọ và Môi giới bảo hiểm tại khu vực Hà Nội, miền Trung và TPHCM. 

 

Hội thảo Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

 

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI)  tham dự Hội thảo là lãnh đạo, cán bộ nghiệp vụ Ban TSKT-HH, lãnh đạo, cán bộ trực tiếp làm công tác bảo hiểm cháy nổ của các công ty thành viên trên địa bàn.

 

Các công ty thành viên trên địa bàn tham dự Hội thảo

 

Tại Hội thảo các đại biểu đã được phổ biến và nghiên cứu về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo Nghị định số 23/2018/NĐ-CP, ngày 23/02/2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc và cùng thảo luận những vấn đề nghiệp vụ, những vướng mắc trong quá trình triển khai bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tại các doanh nghiệp Bảo hiểm. Ban tổ chức hội thảo đã tổng hợp những ý kiến tham luận của đại biểu để báo cáo Bộ Tài chính hoàn thiện các văn bản hướng dẫn giúp cho các doanh nghiệp thực hiện tốt Nghị định số 23/2018/NĐ-CP của Chính phủ.