VNI tài trợ Hội nghị CEO của các doanh nghiệp Bảo hiểm Phi nhân thọ lần thứ XI

23-07-2013

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo của Cục Giám sát Bảo hiểm - Bộ Tài chính, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, 26 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ và 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm. Hội nghị đã nghe báo cáo tổng quan thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam Quý I/2013, đồng thời đánh giá lại việc thực hiện các hoạt động đã được đưa ra trong Hội nghị CEO kỳ trước gồm: Đóng góp ý kiến xây dựng văn bản pháp quy; Tổ chức hội nghị phòng chống trục lợi bảo hiểm xe cơ giới; Các DN đã tiến hành tái cơ cấu trong đó đã tiết giảm được các chi phí quản lý hành chính, hoa hồng, khai thác, nỗ nghiệp vụ, đầu tư giảm … Thông qua Thuật ngữ bảo hiểm dùng trong bảo hiểm phi nhân thọ, thỏa thuận hợp tác trong bảo hiểm tài sản, kết quả triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp, tín dụng xuất khẩu….

Hội nghị lần này, đã đề cập đến những nội dung hết sức cấp thiết như: Tình trạng cạnh tranh không lành mạnh và giải pháp phòng chống trục lợi trong bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm sức khỏe và những nghiệp vụ khác; đẩy mạnh hợp tác giữa các DNBH nhằm xây dựng thị trường bảo hiểm phát triển bền vững;

Chia sẻ cùng Hội nghị, đại diện Cục Quản lý, Giám sát Bảo hiểm (Bộ Tài chính) đã đánh giá cao nỗ lực của các DNBH thời gian qua và yêu cầu các DNBH phi nhân thọ tập trung vào việc tăng cường hợp tác giữa các Doanh nghiệp Bảo hiểm, đẩy mạnh công tác bồi thường, rà soát việc thực hiện đúng quy định pháp luật tại một số chi nhánh của DN nhằm đảm bảo việc tuân thủ pháp luật ở các cấp chi nhánh, nâng cao năng lực quản trị của Doanh nghiệp Bảo hiểm.

Ông Phùng Đắc Lộc – Tổng thư ký của Hiệp hội cho rằng “Đây là Hội nghị khá thành công cả về khâu tổ chức lẫn nội dung. Tại Hội nghị này đã nêu và đánh giá được thực chất của thị trường bảo hiểm của Việt Nam đồng thời đưa giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy thị trường bảo hiểm phi nhân thọ phát triển lành mạnh trong giai đoạn tới.”