VNI NHẬN ĐƯỢC ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS

04-04-2024

Kính gửi; Quý Cổ đông

Ngày 03/4/2024, Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không nhận được các đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Lê Thị Hà Thanh, Nguyễn Quỳnh Trang, Nguyễn Diệu Trinh, ông Trần Sỹ Tiến và các đơn từ nhiệm thành viên BKS của bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Thu Hương, ông Ngô Hồng Minh.

Chi tiết

Trân trọng kính báo./.