VNI ký kết Hợp đồng Bảo hiểm Hàng không năm 2014 với VIETNAM AIRLINES

07-02-2014

Ngày 16/01/2014, đã diễn ra Lễ ký kết “Hợp đồng Bảo hiểm Hàng không năm 2014” giữa Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Arirlines và Tổ hợp các công ty bảo hiểm: Bảo hiểm Hàng Không, Bảo hiểm PVI, Bảo hiểm Bảo Việt về việc cung cấp dịch vụ bảo hiểm hàng không cho toàn bộ đội máy bay của Vietnam Airlines với giá trị hợp đồng bảo hiểm là 15 triệu USD, trách nhiệm bảo hiểm cho đội bay là 2 tỷ USD, giá trị bảo hiểm của đội máy bay trên 3 tỷ USD.

Hợp đồng sẽ cung cấp tất cả các loại hình bảo hiểm hàng không theo thông lệ quốc tế và các quy định liên quan nhằm đảm bảo an toàn cho các máy bay của Vietnam Airlines trong quá trình hoạt động trên phạm vi toàn thế giới như: các loại bảo hiểm thân máy bay, bảo hiểm trách nhiệm nhà chuyên chở, bảo hiểm rủi ro chiến tranh…

Tại buổi lễ ký kết, Ông Phạm Ngọc Minh - Tổng Giám đốc Vietnam Arirlines phát biểu: “Việc ký kết “Hợp đồng bảo hiểm Hàng không” năm 2014 với Tổ hợp các nhà bảo hiểm gốc tiếp tục là sự khẳng định chất lượng, mức độ an toàn và trình độ khai thác của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam. Cùng với Công ty Bảo hiểm Hàng không (VNI), Bảo hiểm Bảo Việt là các nhà bảo hiểm gốc của Vietnam Airlines trong nhiều năm qua, sự tham gia của Bảo hiểm PVI năm nay sẽ giúp gia tăng năng lực cung cấp dịch vụ của tổ hợp các nhà bảo hiểm gốc, đặc biệt tăng cường khả năng và mức độ bồi thường khẩn cấp cho khách hàng của Vietnam Airlines.”

Năm nay, bằng việc hợp tác với các công ty bảo hiểm như Bảo hiểm Bảo Việt và Bảo hiểm PVI ký kết hợp đồng bảo hiểm với Vietnam Airlines và là năm thứ 6 liên tiếp ký hợp đồng bảo hiểm cho toàn bộ đội máy bay của Vietnam Airlines, Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không đã khẳng định về chất lượng dịch vụ bảo hiểm cung cấp và vị thế là nhà bảo hiểm hàng đầu trong lĩnh vực bảo hiểm hàng không trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam.