VNI ĐƯỢC TÔN VINH DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

09-11-2020

Chiều qua (8/11), Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) đã vinh dự được tôn vinh là Doanh nghiệp tiêu biểu thực hiện cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Diễn đàn “Tái thiết kinh tế trong bối cảnh mới từ góc độ văn hóa kinh doanh” do Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam tổ chức.

 

Phó Tổng Giám đốc Tào Thị Thanh Hoa (thứ 5 từ trái sang),

đại diện VNI nhận bằng khen của Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam

 

Cuộc vận động Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phát động ngày 07/11/2016 và giao nhiệm vụ cho Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (VNABC) chủ trì triển khai thực hiện.

 

Những năm qua Ban tổ chức cuộc vận động đã tổ chức các hội nghị khắp cả nước nhằm khẳng định vai trò của văn hóa doanh nghiệp, góp phần tạo sức lan tỏa đến cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Đồng thời thể hiện quyết tâm xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh, thượng tôn pháp luật, đề cao đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội và cạnh tranh lành mạnh trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

 

VNI đã phấn đấu và đạt đầy đủ 03 tiêu chí của VNABC trong cuộc vận động gồm: Là doanh nghiệp tích cực triển khai cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”; Đạt các tiêu chí quy định trong Bộ tiêu chí “Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”; Ổn định sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ người lao động, khắc phục, vượt qua tác động do đại dịch Covid-19 gây ra, tham gia các chương trình thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp chung tay cùng cả nước đẩy lùi đại dịch Covid-19.

 

Hoạt động tôn vinh lần này của VNABC ghi nhận những nỗ lực vượt bậc của VNI trong xây dựng, củng cố văn hóa doanh nghiệp và tăng trưởng kinh doanh; đặc biệt là trong bối cảnh cả hệ thống chính trị, Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp đang nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”; vừa kiểm soát dịch Covid-19 hiệu quả, vừa đẩy mạnh phục hồi và tái thiết kinh tế.