VNI đào tạo nâng cao nghiệp vụ bảo hiểm cho CBNV trên toàn hệ thống

29-05-2019

Trong 3 ngày 28,31/5/2019 tại TP Hồ Chí Minh, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) tổ chức chương trình đào tạo nâng cao nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới - con người, tài sản kỹ thuật - hàng hải, tái bảo hiểm và đấu thầu dự án. Đến dự chương trình đào tạo có ông Nguyễn Đăng Lâm - Phó Tổng Giám đốc, Lãnh đạo các Ban nghiệp vụ Trụ sở chính cùng gần 100 cán bộ nhân viên các đơn vị thành viên của VNI tại TP Hồ Chí Minh.

 

VNI đào tạo nâng cao nghiệp vụ bảo hiểm cho CBNV trên toàn hệ thống 1

Toàn cảnh chương trình đào tạo cho CBNV các đơn vị thành viên KV TP Hồ Chí Minh

 

VNI đào tạo nâng cao nghiệp vụ bảo hiểm cho CBNV trên toàn hệ thống 2

Ông Nguyễn Đăng Lâm - Phó TGĐ VNI phát biểu tại chương trình đào tạo tại KV TP Hồ Chí Minh

 

Phát biểu khai mạc chương trình đào tạo, ông Nguyễn Đăng Lâm yêu cầu cán bộ nhân viên các đơn vị tham gia đầy đủ 5 chủ đề của chương trình đào tạo. Đây là kiến thức thực tế từ cơ bản đến nâng cao cùng chia sẻ kinh nghiệm khai thác của Lãnh đạo các Ban nghiệp vụ giúp CBNV hiểu sâu hơn nhằm nâng cao chất lượng, tiến độ xử lý nghiệp vụ và đáp ứng nhu cầu tham gia bảo hiểm của khách hàng tốt hơn.

 

Nội dung chương trình đào tạo chia thành 5 chủ đề, chủ đề 1 là quy trình, quy định khai thác, phối hợp nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới-con người, xử lý ban đầu khi có sự kiện bảo hiểm; chủ đề 2 là kiến thức cơ bản, phạm vi, điều kiện, điều khoản, điểm loại trừ, quy định, quy trình khai thác nghiệp vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật-hàng hải; chủ đề 3 là quy định báo tái, năng lực tái và thu xếp tái bảo hiểm đơn theo quy định mới; chủ đề 4 là kiến thức cơ bản về đấu thầu (văn bản pháp luật, hình thức thầu, lựa chọn nhà thầu, hạn mức và hồ sơ dự thầu), năng lực và kinh nghiệm VNI trong hoạt động đấu thầu, khai thác dự án; chủ đề 5 là giải đáp những vướng mắc trong quá trình tác nghiệp, kinh nghiệm khai thác các nghiệp vụ.

 

VNI đào tạo nâng cao nghiệp vụ bảo hiểm cho CBNV trên toàn hệ thống 3

Ông Nguyễn Thành Trung - GĐ Ban TSKT-HH đào tạo nghiệp vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật - hàng hải

 

Thực hiện chủ trương của Lãnh đạo VNI về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản trị, bán hàng, giám định bồi thường online (My VNI), nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ bảo hiểm và chăm sóc khách hàng (call center 1900-969690) ngày càng chuyên nghiệp. Chương trình đào tạo nâng cao nghiệp vụ bảo hiểm chắc chắn mang lại nhiều kiến thức bổ ích đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh của VNI trong điều kiện cạnh tranh của thị trường bảo hiểm Việt Nam.

 

Sau chương trình đào tạo tại TP Hồ Chí Minh, VNI tiếp tục tổ chức đào tạo tập trung tại Đà Nẵng và Hà Nội.