VNI đào tạo cán bộ làm công tác nhân sự cho đơn vị thành viên khu vực phía Bắc

10-07-2019

Ngày 05/7/2019 tại Trụ sở chính, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) đã tổ chức chương trình đào tạo cho cán bộ làm công tác nhân sự tại các đơn vị thành viên khu vực phía Bắc. Tham gia khóa đào tạo là Trưởng, phó phòng, cán bộ kế toán hành chính các đơn vị thành viên, nội dung đào tạo là công tác tuyển dụng nhân sự, công tác đào tạo, công tác lương và chính sách cho người lao động, quan hệ lao động, công tác hành chính, tác nghiệp, hệ thống văn bản nhân sự.

 

Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - Giám đốc Ban TCHC đào tạo công tác nhân sự cho cán bộ đơn vị thành viên

 

Chuyên gia đào tạo là bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - Giám đốc Ban Tổ chức Hành chính đã truyền đạt những kiến thức cơ bản, trao đổi những kinh nghiệm trong công tác nhân sự nhằm giúp cho cán bộ làm công tác nhân sự tại đơn vị có cái nhìn tổng quan và hệ thống hóa khi thực hiện công tác tổ chức nhân sự tại đơn vị.

 

Trong khóa học các học viên được phân nhóm thảo luận, làm bài tập lớn, cùng giải quyết những tình huống thực tiễn, trao đổi kinh nghiệm giữa cán bộ có thâm niên làm công tác nhân sự và những cán bộ mới; giữa cán bộ nhân sự tại Trụ sở chính và cán bộ nhân sự tại đơn vị.

 

 

Đánh giá khóa học qua nghiên cứu, học tập trên lớp và chấm điểm bài kiểm tra của học viên, kết quả: 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó xếp loại Giỏi 10/18 học viên bằng 55,6%; loại Khá 8/18 học viên bằng 44,4%.

 

Ngoài chương trình đào tạo cho cán bộ làm công tác tổ chức nhân sự tại các đơn vị thành viên khu vực phía bắc, trong thời gian tới VNI tiếp tục tổ chức đào tạo cho cán bộ nhân sự tại các đơn vị còn lại trên toàn hệ thống.