Video (Full HD 1080p): Lễ công bố quyết định thành lập Công ty Bảo hiểm Hàng không Khánh Hòa (VNI Khánh Hòa)

02-10-2016

Ngày 28/09/2016, tại Số 72D - Đường YerSin - Phương Sài - Nha Trang - Khánh Hoà, Tổng Công ty Cổng phần Bảo hiểm Hàng không đã Tổ chức Lễ Công bố Quyết định thành lập Công ty Bảo hiểm Hàng không Khánh Hoà, tham dự lễ công bố có đại diện Ban Tổng Giám đốc ông Trần Trọng Dũng Tổng Giám đốc, lãnh đạo các Ban trụ sở chính và lãnh đạo các đơn vị.

Click để xem bản Video chính thức:

VNI – Vững niềm tin, chắc tương lai

 

 

Video (Full HD 1080p): Lễ công bố quyết định thành lập Công ty Bảo hiểm Hàng không Khánh Hòa (VNI Khánh Hòa)

Ngày 28/09/2016, tại Số 72D - Đường YerSin - Phương Sài - Nha Trang - Khánh Hoà, Tổng Công ty Cổng phần Bảo hiểm Hàng không đã Tổ chức Lễ Công bố Quyết định thành lập Công ty Bảo hiểm Hàng không Khánh Hoà, tham dự lễ công bố có đại diện Ban Tổng Giám đốc ông Trần Trọng Dũng Tổng Giám đốc, lãnh đạo các Ban trụ sở chính và lãnh đạo các đơn vị.

Click để xem bản Video chính thức: