Video (Full HD 1080p): Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2016, Định hướng và Giải pháp hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2016

16-09-2016

Ngày 31/07/2016, trên hòn đảo Quan Lạn đầy thơ mộng và hoang sơ, thuộc Tỉnh Quảng Ninh, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) đã tổ chức: “Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2016, Định hướng và Giải pháp hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2016”. Hội nghị này nhằm đánh giá kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2016, những thuận lợi khó khăn mà VNI đã trải qua và quan trọng hơn hết đây là hội nghị để VNI cùng bàn bạc thảo luận để tìm ra những định hướng giải pháp hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2016 mà HĐQT và các cổ đông đã giao phó. Hội nghị cũng là dịp để HĐQT, Ban điều hành vinh danh những tập thể cá nhân đã có thành tích trong 6 tháng qua.

Click để xem bản Video chính thức: