UBCK NN chấp thuận gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu

22-03-2017

Kính gửi: Quý Cổ đông

Ngày 22/3/2017, UBCK NN đã ban hành Quyết định số 251/QĐ- UBCK về chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Tổng Công ty CP Bảo hiểm Hàng không; theo đó được gia hạn đến hết ngày 21 tháng 4 năm 2017.

Chi tiết QĐ số 251.

Trân trọng kính báo./.