Tổng Giám Đốc VNI trao bằng khen vinh danh cán bộ nhân viên xuất sắc 2014 - Chi nhánh Hà Nội

11-02-2015

Ngày 06/02/2013, tại Venus Place. Chi nhánh Hà Nội tổ chức lễ tổng kết kinh doanh 2014. Buổi lễ sẽ có sự tham gia của Lãnh đạo Công ty VNI. Đây là dịp để cán bộ nhân viên chi nhánh Hà Nội và Lãnh đạo Công ty cùng nhìn lại 01 năm hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Hà Nội. Tại buổi lễ này, ông Nguyễn Anh Đức - TGĐ Công ty VNI đã trao bằng khen vinh danh những cán bộ nhân viên của Chi nhánh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014.