THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ ĐẶT TRỤ SỞ CÔNG TY BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG TÂN SƠN NHẤT

14-04-2021

Kính gửi Quý cổ đông,

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không xin công bố Công văn số  3775/BTC-QLBH ngày 09/04/2021 của Bộ Tài Chính về việc về việc thay đổi địa chỉ đặt trụ sở Công ty Bảo hiểm Hàng không Tân Sơn Nhất.

Chi tiết Quyết định.

Trân trọng!