THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ ĐẶT TRỤ SỞ CÔNG TY BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG GIA ĐỊNH

08-11-2021

Kính gửi Quý cổ đông,

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không xin công bố Công văn số 12747/BTC-QLBH ngày 08/11/2021 của Bộ Tài Chính về việc về việc thay đổi địa chỉ đặt trụ sở Công ty Bảo hiểm Hàng không Gia Định.

Chi tiết công văn.

Trân trọng!