Thông báo về việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV)

06-01-2014

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không xin thông báo tới Quý Cổ đông về việc Cổ đông lớn, Cổ đông sáng lập của VNI - Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng 5.000.000 cổ phiếu của VNI, chiếm 10% vốn điều lệ VNI, theo lộ trình thoái vốn của Chính phủ.

Theo đó, từ ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn 31/12/2013: 

          + TKV không còn là cổ đông lớn của VNI;

          + TKV nắm giữ 0 cổ phiếu VNI, tương đương 0% vốn điều lệ VNI.

Xin trân trọng thông báo./ 

Tải về tại đây.