Thông báo thay đổi, bổ sung thông tin tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

03-06-2021

Kính gửi:                         - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                            - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

            Đồng kính gửi:    - Các cổ đông của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không

Lời đầu tiên, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) xin gửi đến các Quý Cơ quan và Quý Cổ đông lời chào trân trọng!

Theo kế hoạch, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (ĐHĐCĐ) của VNI sẽ được tổ chức vào ngày 10/6/2021, với số lượng cổ đông theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng 17/5/2021 là 2.093 cổ đông. Trên cơ sở đó, ngày 20/5/2021, VNI đã tiến hành gửi Thông báo mời họp ĐHĐCĐ tới các cổ đông trong Danh sách, đồng thời công bố thông tin về việc họp ĐHĐCĐ trên trang thông tin điện tử của VNI, UBCKNN, HNX, trong đó có nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ theo đúng quy định hiện hành.

Tuy nhiên, trước sự bùng phát trở lại của đợt dịch Covid-19 tại Việt Nam với những diễn biến phức tạp khi xuất hiện nhiều ổ dịch, nguồn lây nhiễm tại nhiều tỉnh/thành phố của cả nước, nhằm đảm bảo quyền lợi cũng như đảm bảo an toàn cho các cổ đông, đồng thời góp phần vào công tác phòng chống dịch Covid-19, VNI thông báo về việc thay đổi, bổ sung thông tin về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của VNI, cụ thể như sau:

  • Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: 13h30 ngày 25/6/2021
  • Giữ nguyên ngày đăng ký cuối cùng/Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 là ngày 17/5/2021
  • Hình thức tổ chức:
  • Họp trực tiếp:

+ Thông tin địa điểm họp, giấy tờ cổ đông cần mang theo khi tham dự ĐHĐCĐ giữ nguyên theo Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của VNI ngày 20/5/2021.

+ Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội hoặc các đóng góp ý kiến về cuộc họp trước 16h ngày 22/6/2021 qua fax hoặc email.

  • Họp trực tuyến:

+ Cổ đông sử dụng máy tính cá nhân, điện thoại thông minh/máy tính bảng/các phương tiện công nghệ thông tin có kết nối Internet và truy cập đường dẫn https://bhhk.com.vn/dhdcd-vni-2021.html từ ngày 22/6/2021 và làm theo hướng dẫn để đăng ký lấy User-Password, từ đó có thể đăng nhập vào hệ thống họp ĐHĐCĐ trực tuyến của VNI. Từ ngày 22/6/2021 đến khi kết thúc cuộc họp, cổ đông đăng nhập vào hệ thống họp trực tuyến của VNI sẽ ngay lập tức được ghi nhận tư cách tham dự ĐHĐCĐ và có thể biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp.

+ Hệ thống trực tuyến xác minh tư cách cổ đông qua ảnh chụp cá nhân và CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu chính chủ, khớp với dữ liệu cá nhân được khai báo trên VSD. Do đó, khi đăng nhập lần đầu tiên, cổ đông bắt buộc phải có giấy tờ trên và theo trình tự hướng dẫn của hệ thống.

+ Biểu quyết trực tuyến: cổ đông truy cập đường dẫn https://bhhk.com.vn/dhdcd-vni-2021.html để thực hiện theo hướng dẫn.

+ Ủy quyền trực tuyến: cổ đông truy cập đường dẫn https://bhhk.com.vn/dhdcd-vni-2021.html để thực hiện theo hướng dẫn.

  • Tùy theo diễn biến của dịch bệnh, Hội đồng quản trị VNI sẽ quyết định thay đổi hình thức, thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ tuân thủ các quy định, hướng dẫn của các cơ quan nhà nước để đảm bảo an toàn cho cổ đông và cán bộ nhân viên. Nếu có thay đổi, Tổng Công ty sẽ thông báo cho cổ đông được biết thông qua website, thông cáo báo chí, điện thoại và email.
  • Các thông tin khác tại Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của VNI ngày 20/5/2021 không thay đổi.
  • Mọi thắc mắc xin liên hệ Ông Trần Quang Huy, số điện thoại: (024) 6 276.5555 (Máy lẻ: 140)/ 0978933292, Fax: (024) 6 276 5556; hoặc Email: huytq@bhhk.com.vn

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không xin thông báo để các Quý Cơ quan và các Quý cổ đông được biết.

Trân trọng.