Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

29-12-2022

HĐQT VNI trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 như sau:

1. Thời gian: 13h30, ngày 27 tháng 02 năm 2023

2. Địa điểm: Hội trường tầng 4, Tòa nhà Geleximco, số 36 phố Hoàng Cầu, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

3. Chi tiết tài liệu họp:

Trân trọng.